Pressmeddelande

Publicerad: 10 september 2014|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox och Björn Lundén Information inleder samarbete

Avtalet innebär att Fortnox kommer att erbjuda sina kunder informations- och kunskapstjänster som produceras av Björn Lundén Information. Företagen ser också möjligheter till samarbete kring utveckling av program och andra tjänster.

”Björn Lundén Information har ett omfattande utbud av information och kunskap till de målgrupper som vi vänder oss till med våra program och övriga tjänster. Med Fortnox program och tjänster, kompletterat med Björn Lundéns informations- och kunskapstjänster, får vi ett mycket konkurrenskraftigt och komplett erbjudande till såväl våra företagskunder som redovisningsbyråkunder.”, säger Jens Collskog, VD för Fortnox.

Björn Lundén har sedan 1987 försett företag, företagsrådgivare och föreningar med begriplig information och praktiska hjälpmedel inom områdena skatt, redovisning, personal och juridik. Företaget har kontor i Näsviken, Ljusdal, Göteborg samt Gdansk i Polen och omsatte 73 miljoner kronor 2013/2014.

”Vi lägger sedan många år tillbaka kontinuerligt mycket resurser på att underhålla och vidareutveckla våra informations- och kunskapstjänster. I och med samarbetet med Fortnox når vi en betydligt större marknad vilket kommer att ge oss resurser att ytterligare förbättra och bygga vidare på de tjänster vi erbjuder”, säger Ulf Bokelund Svensson, VD för Björn Lundén Information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jens Collskog, VD Fortnox AB, +46 733 63 23 00, jens.collskog@fortnox.se

Ulf Bokelund Svensson, VD Björn Lundén Information AB, +46 704 44 90 43, ulf.svensson@blinfo.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.