Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 9 februari 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Bokslutskommuniké 2015

VD-kommentar

Nytt rekordår med stark slutspurt

Moderbolaget, som omfattar all verksamhet utom Nox Finans, redovisar en rörelsemarginal väl i nivå med vårt mål, eller 22 procent för fjärde kvartalet och 21 procent för helåret 2015, och exklusive royaltyintäkterna.

Rörelseresultatet det sista kvartalet var dessutom det bästa hittills. Det uppgick till 9,1 Mkr eller 6,1 Mkr justerat för royaltyintäkter. Det ska jämföras med fjärde kvartalet 2014 då rörelseresultatet stannade på 1,9 Mkr.

År 2015 var även i andra hänseenden ett fantastiskt år. Fortnox fick närmare 26 000 nya kunder, en ökning med hela 29 procent. Orderingången var god under hela året och särskilt stark mot slutet. Vid årsskiftet uppgick orderstocken till 121 Mkr. Det är också en ökning med 29 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år. Det beror inte bara på tillströmningen av nya kunder. Tillväxten var mycket kraftig även bland våra befintliga kunder, som i ökande omfattning väljer att köpa allt fler tjänster från oss. Det gäller inte minst Fortnox plustjänster som hade sin hittills högsta försäljning under det fjärde kvartalet.

Under året gjordes flera viktiga lanseringar. I februari släpptes vår nya tjänst för reskontra- och fakturahantering, utvecklad i Nox Finans, och som erbjuder en helintegrerad lösning i affärssystemet som förenklar och automatiserar hanteringen av fakturor, påminnelser, inkasso och bokföring. Inget annat affärssystem på marknaden kan erbjuda något liknande. Tjänsten har fått mycket positivt mottagande och vi ser stora utvecklingsmöjligheter. Samtidigt är det viktigt att understryka att Nox Finans fortfarande befinner sig i ett uppbyggnadsskede.

I april introducerades Fortnox Leverantörsfakturaattest, som erbjuder ett säkert och effektivt attestflöde och som kan användas i såväl datorn som surfplattan och mobilen. Med tjänsten får användaren full kontroll över sina leverantörsfakturor och minimerar risken för felaktiga eller försenade utbetalningar och för att fakturor tappas bort på vägen.

I december lanserades Fortnox Digital Byrå, en ny unik tjänst, särskilt utvecklad för redovisningsbranschen. Fortnox Digital Byrå är ett konkret exempel på att förenkla arbetsprocesserna genom digitaliseringen. Fortnox Digital Byrå förändrar arbetet i grunden för redovisningskonsulterna och gensvaret är genomgående positivt då tjänsten frigör tid som kan användas till rådgivning och affärsutveckling. Fortnox Digitalbyrå har utvecklats i samarbete med Björn Lundén Information AB.

Som en bekräftelse på vår framgång utsågs vi i höstas för tredje året i rad till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri och till Superföretag av Veckans Affärer.

Fortnox strävar alltid efter att vara småföretagens bästa vän. Även om det finns många skäl att glädjas över 2015, nöjer vi oss inte med detta. Vi är ödmjuka och vet att det bara genom att bli ännu bättre, erbjuda fler prisvärda tjänster, och som förenklar arbetet för våra kunder, som vi förtjänar deras förtroende.

Det vi hittills har åstadkommit ger oss en stabil grund för att gå vidare. Jag kan redan nu utlova flera spännande nyheter under 2016.

Sara Arildsson, Verkställande direktör

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.