Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 16 november 2018

Olof Hallrup invald i Fortnox styrelse

Vid Fortnox extra bolagsstämma 16 november 2018 valdes Olof Hallrup in i styrelsen. Den nya styrelsen består av fem ledamöter.

Den extra bolagsstämman beslutade att utöka antalet styrelseledamöter med en ledamot. Antalet ordinarie styrelseledamöter ska alltså uppgå till fem, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter. Vidare valdes Olof Hallrup in som ny ledamot i styrelsen.

Styrelsen består således av Anna Frick, Andreas Kemi, Trond Dale, Kerstin Sundberg och Olof Hallrup för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman hade sammankallats på begäran av First Kraft AB, som äger mer än tio procent av samtliga aktier i Fortnox.

För ytterligare information, kontakta Andreas Kemi, styrelseordförande Fortnox AB, andreas.kemi@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.