Pressmeddelande

Publicerad: 18 december 2009|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FORTNOX AB (PUBL) DEN 18 DECEMBER 2009

Den kraftiga omsättningsökningen under innevarande år har kostat såväl resultat som likviditet. Bolagets styrelse har i delårsrapporten per 2009-09-30 bedömt att det blir ett minusresultat för 2009 och att likviditeten i bolaget måste säkerställas. Det tillskott som behövs har styrelsen beräknat till cirka 6 Mkr. VD Jan Älmeby har förklarat sig villig att finansiera detta tillskott genom lån till bolaget. Styrelsens har föreslagit bolagsstämman att rikta en nyemission mot Älmeby av ett så stort antal aktier som svarar mot ett belopp om 6 Mkr. Emissionskursen har satts till 10 öre över den för aktien på NGM Nordic MTF noterade genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden fr o m 18 november 2009 t o m den 2 december 2009. Detta motsvarar en kurs på de nyemitterade aktierna på 2,28 kr. Antalet aktier blir därmed 2 631 500 aktier. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Antalet aktier före emissionen är 54 694 800 st och efter emissionen 57 326 300 st.

Styrelsen anser det angeläget att inleda en utlandssatsning. Detta kan ske i egen regi eller genom att en licens för varumärket Fortnox upplåts till annan aktör mot en ekonomisk ersättning. Styrelsen anser att frågan är av sådan vikt att stämman måste avgöra vilken väg bolaget ska välja. Stämman beslutade att en utlandsetablering inte skall ske i Fortnox AB´s egen regi utan genom Fortnox International AB. Stämman gav styrelsen i Fortnox AB bemyndigande att slutförhandla och underteckna avtal med Fortnox International AB.

För ytterligare information kontakta Bolagets VD Jan Älmeby på telefon 0708-37 32 55

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen. Fortnox är noterat på NGM Nordic MTF.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.