Pressmeddelande|24 November 2014|Uppdaterad: 20 July 2018

Fortnox styrelseordförande ökar ägandet

Leif Johanssons innehav i Fortnox AB uppgår därefter till 182 200 aktier och 350 000 köpoptioner.

Utnyttjandet av köpoptionerna innebär inte att antalet aktier i Fortnox AB påverkas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Korpe, CFO och vice VD Fortnox  , 0733-660 400, karin.korpe@fortnox.se

    Prenumerera

    By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.