Pressmeddelande

Publicerad: 24 november 2014|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox styrelseordförande ökar ägandet

Leif Johanssons innehav i Fortnox AB uppgår därefter till 182 200 aktier och 350 000 köpoptioner.

Utnyttjandet av köpoptionerna innebär inte att antalet aktier i Fortnox AB påverkas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Korpe, CFO och vice VD Fortnox  , 0733-660 400, karin.korpe@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.