Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 14 juli 2023

En halv miljon kunder och ökad lönsamhet

Tommy Eklund press 2
Av: Tommy Eklund press 2

Rörelseresultatet steg med 52 procent till 157 Mkr under det andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2022. Utvecklingen var positiv inom alla affärsområden och Pengar blev vinstgenererande till följd av växande volymer. Fortnox omsättning växte med 31 procent till 404 Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 39 procent, vilket gav en RoF på 70. Bolaget nådde dessutom två milstolpar; dels passerades 500 000 kunder under kvartalet för att nå 510 000 vid juni månads utgång och dels passerade ARPC 250 kronor för att slutligen landa på 253

Ständiga förbättringar för Fortnox kunder

Även på utvecklingssidan tog bolaget fortsatta kliv framåt och lanserade ett stort antal nya eller förbättrade funktionaliteter ämnade att göra livet lättare för dess kunder.  Bland dem Företagsbrevlådan, som nu finns tillgänglig i appen och gör det möjligt att läsa viktig post direkt i mobilen.  Appen, som är ett verktyg som ökar tillgängligheten till Fortnox produkter, hade hela 266 000 månatliga användare under kvartalet.

En annan nyhet var att Marknadsplatsen - med en ny visuell identitet, mer inspirerande innehåll, tydligare navigering och nya smarta funktioner - förbättrat upplevelsen av offerta.se. Driften är gemensam med fortnox.se, vilket leder till skalbarhet och möjliggör nya tekniska lösningar.

Under kvartalet aviserades även ett samarbete som kommer att göra det möjligt att erbjuda tjänster kopplade till kundkännedom, så kallad KYC. Därmed blir det lättare, initialt för redovisningsbyråer, att uppfylla myndighetskrav och efterleva penningtvättslagen. Produkten kommer att lanseras under senare delen av året. Vidare introducerades en ny, snabbare onboarding för kunder som vill nyttja Fortnox bankintegration och det skapades integration med ytterligare två banker.

Andra kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 404 (308) Mkr, en ökning med 97 Mkr eller 31 procent. Förvärv stod för 2 Mkr eller 1 procentenhet av ökningen.

  • Rörelseresultatet uppgick till 157 (103) Mkr, en ökning med 54 Mkr. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 162 Mkr.

  • Rörelsemarginalen uppgick till 39 (34) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 40 procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 127 (74) Mkr.

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,21 (0,12) kr.

Januari - juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 775 (587) Mkr, en ökning med 188 Mkr eller 32 procent. Förvärv stod för 4 Mkr eller 1 procentenhet av ökningen.

  • Rörelseresultatet uppgick till 298 (193) Mkr, en ökning med 105 Mkr. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 307 Mkr.

  • Rörelsemarginalen uppgick till 38 (33) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 40 procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 233 (141) Mkr.

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,38 (0,23) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.