Pressmeddelande

Publicerad: 13 april 2022

Första dag för handel i Fortnox aktier på Nasdaq Stockholm

Olof Hallrup
Av: Olof Hallrup

Som tidigare meddelats har Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt Fortnox för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm. Idag, den 13 april 2022, inleds handeln i Fortnox aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktierna har tidigare handlats på NGM Nordic SME.  

- Bytet till Nasdaq Stockholms huvudlista är ett naturligt steg i Fortnox resa mot att bli det självklara navet för företagande i Sverige. Vår bedömning är att det kommer skapa ett större värde för våra aktieägare, säger Olof Hallrup, styrelseordförande i Fortnox.

Bolagets aktie kommer att handlas på Nasdaq Stockholm med oförändrat kortnamn (ticker) (FNOX) och bolagets ISIN-kod kommer oförändrat att vara SE0017161243. Inget erbjudande eller utgivande av nya aktier har skett i samband med att aktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm och aktieägare i Fortnox behöver inte vidta några åtgärder med anledning av listbytet.

För ytterligare information, kontakta:

Roger Hartelius, vice vd och CFO, Fortnox

Telefon: 070-301 70 08

E-post: roger.hartelius@fortnox.se

Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
För ytterligare information se www.fortnox.se .

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.