Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 18 augusti 2017|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox visar fortsatt tillväxt och breddar erbjudandet

Fortnox tillväxt fortsatte under det andra kvartalet och kundstocken växte med 12 000 nya kunder, till 180 000 kunder, jämfört med 136 000 samma period förra året. Bolagets omsättning ökade med nästan 35 procent till 63,7 Mkr, vilket överträffar företagets tillväxtmål på 25 procent. Rörelseresultatet steg med 5 miljoner, från 7,9 Mkr i fjol till 13,0 Mkr. Under andra kvartalet fortsatte företaget den strategiska satsningen på ett bredare erbjudande för småföretagare genom att starta ett nytt affärsområde inom försäkringsförmedling. 

Fortnox är i dag marknadsledande på molnbaserad ekonomi och administration som hjälper småföretagare till ökad konkurrenskraft genom kompletta digitala arbetsflöden – från bokföring via lön och fakturering till bokslut. Nu går företaget ett steg längre och kompletterar med försäkrings­förmedling.  Det nya affärsområdet är ännu i sin linda, men företaget ser med 180 000 kunder en stor potential.

- Våra kunder ska med ett enkelt klick ha möjlighet att köpa ett prisvärt försäkringsskydd.  Vi kommer inte att bygga upp en försäkringslösning i egen regi. Istället vill vi samarbeta med olika försäkringsbolag, säger Nils Carlsson, VD på Fortnox.

Under perioden inledde Fortnox också ett samarbete med Handelsbanken. Samarbetet innebär att bankens företagskunder i slutet av 2017 får möjlighet att använda Fortnox molnbaserade lösningar direkt i Handelsbankens internet- och mobilbank.

- Vi växer bra och levererar helt enligt plan vilket jag räknar med att vi ska fortsätta göra. Med försäkringslösningen och samarbetet med Handelsbanken får vi nu ännu bättre förutsättningar att göra landets småföretagare mer konkurrenskraftiga, säger Nils Carlsson.

Fortnox AB är listat på NGM Nordic MTF och omsatte 2016 189,3 Mkr.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för andra kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 34,8 procent till 63,7 Mkr (47,2 Mkr).

  • Rörelseresultatet uppgick till 13,0 Mkr (7,9 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,4 procent (16,7 procent).

  • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 23,2 procent (18,6 procent). Dotterbolaget Nox Finans redovisar en rörelsemarginal om 2,3 procent (8,6 procent).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 Mkr (6,4 Mkr).

  • Resultatet per aktie uppgick till 0,17 kr (0,11 kr).

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.