Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 26 augusti 2009|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2009

VD-kommentar – Fortsatt tillväxt och resultatförbättring

Intresset för att gå över till webbaserade tjänster ökar allt mer. Fördelarna är många för både kunder och oss som leverantör. De mest utmärkande är att flera användare kan arbeta i samma program trots att man sitter på olika platser, ingen installation eller uppgradering krävs hos kunden och automatisk säkerhetskopiering görs varje dygn.

Både kunder och Fortnox slipper kostnader som man har med traditionella program som installeras i en dator. Abonnemangsförfarandet innebär också ett enkelt sätt för kunden att betala medan man använder programmen. Detta borgar också för en långvarig relation mellan kund och Fortnox där båda parter är vinnare.

Omsättningsökningen är avsevärd – en fördubbling – när vi jämför med motsvarande period förra året även om vi bortser från krav på förändrade redovisningsprinciper.

En förändring av redovisningsprinciper för byråavtalen innebär att de förväntade intäkterna under det kom¬mande året skall intäktsföras vid avtalets ingående.

Detta har medfört en stor positiv engångseffekt i andra kvartalet, både på omsättningen och på resultatet. Detta illustrerar också styrka i affärsmodellen – abonnemangsformen ger månatliga intäktsströmmar som kan mätas på årsbasis och som återkommer år efter år snarare än den engångsintäkt som fås vid traditionell installation av programvara.

Våra kunder är mindre företag, men en stor del arbetar genom en byråkonsult som hjälper dem med redovis¬ningen. Det är därför viktigt med en omsorgsfull införsäljning till revisions- och redovisningsbyråerna. Vi har i detta arbete stora framgångar. Processen har dock tagit tid, bland annat då ett omfattande utbildningsarbete krävs. För Fortnox del har det inneburit en förskjutning av intäkterna vilket resulterat i att tidigare uppsatta mål inte uppnås under 2009.

Vi räknar även i fortsättningen med en stark tillväxt, dels genom en stark kundtillströmning, dels genom att kunderna köper fler programlicenser. Under hösten 2009 lanseras även fler produkter och tjänster.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.