Pressmeddelande

Publicerad: 9 mars 2010|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

PRESSINFORMATION FRÅN FORTNOX AB 2010-03-09

UTLANDSETABLERING

I den extra bolagsstämma som hölls den 18 december 2009 beslöts att en satsning i utlandet skall ske i ett fristående bolag, Fortnox International AB. Det ägs inte till någon del av Fortnox AB, men Fortnox aktieägare får, utan kostnad, 10% av det nybildade bolaget och bjuds in att, via en nyemission, vara delaktiga i satsningen. Styrelsen i Fortnox AB har nu undertecknat avtal som innebär följande:

• Fortnox International AB bildas av Jan Älmeby, nuvarande vd och grundare av Fortnox AB samt 4-6 investerare och entreprenörer, samtliga med en omfattande erfarenhet av mjukvara för administration.

• Investerarna bidrar med 5-7 Mkr.

• Antalet aktier är vid starten 58 000 000 st

• 5 800 000 aktier kommer att delas ut utan vederlag till Fortnox AB:s aktieägare av grundarna. Fördelning sker i proportion till innehavet av antalet aktier i Fortnox AB per 2010-03-12.

• Under andra kvartalet 2010 skall ett prospekt tas fram som skall godkännas av Finansinspektionen

o Prospektet kommer att erbjuda Fortnox AB:s aktieägare att i en emission teckna 29 000 000 nyemitterade aktier i Fortnox International AB till kursen 1 kr per aktie. Detta motsvarar 1000 aktier i Fortnox International AB per aktiepost om 2000 aktier i Fortnox AB.

• Fortnox International tar alla kostnader för anpassningar av programmen till de olika marknaderna.

• Fortnox International ersätter Fortnox på följande sätt :

o Startersättning som betalas under kvartal 1 år 2010.

o Royalty på all omsättning i Fortnox International.

o En garanterad minsta royaltyersättning från och med år 2011.

• Äganderätten till varumärket Fortnox och övriga immateriella rättigheter ligger kvar hos Fortnox AB.

* Avtalet omfattar Storbritannien, Tyskland, Finland och Polen med möjlighet att senare omfatta fler

länder

*Fortnox International AB förvärvar det av Fortnox AB helägda bolaget Fortnox Sp. z o.o. och den av Fortnox ägda 51-procentiga andelen av programutvecklingsföretaget 4DS med fem medarbetare. Dessa kommer att arbeta med anpassningsarbetet av Fortnox program för utlandsmarknaden.

Ny VD och vice VD utsedda

Jan Älmeby lämnar VD-posten i Fortnox AB för att på heltid arbeta med Fortnox International AB som VD. Jan kommer av jävsskäl inte att ingå i Fortnox styrelse, men samarbetet mellan Fortnox AB och Fortnox International AB kommer att innebära en stor del gemensam produktutveckling där Jan kommer att vara aktiv tillsammans med den nya ledningen i Fortnox AB. Ny ledamot i Fortnox AB:s styrelse kommer inte att väljas vid stämman den 11 mars 2010.

Jens Collskog efterträder Jan som VD i Fortnox AB från den 12 mars. Jens har arbetat i Fortnox sedan starten som försäljningschef och känner verksamheten ingående. Tidigare har Jens varit försäljningschef och supportchef i SPCS, nuvarande Vismaspcs. Jens kommer även i fortsättningen att arbeta som försäljningschef. Karin Korpe utses samtidigt till vice VD i Fortnox AB. Karin är ekonomichef på Fortnox AB, hon har tidigare arbetat som ekonomichef på ett större företag och även drivit egen redovisningsbyrå.

För ytterligare information kontakta Jan Älmeby på telefon 0708-37 32 55, Jens Collskog på telefon 0733-63 23 00 eller Karin Korpe på telefon 0733-66 04 00.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.