Pressmeddelande|Regulatoriskt|27 October 2017|Uppdaterad: 20 July 2018

Fortnox har noterat att styrelseledamoten Olof Hallrup utreds för misstanke om insiderbrott i Fortnox AB

- Bolaget har noterat denna händelse som skall ha hänt i mars 2016 och följer utvecklingen, säger Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande Fortnox AB. I nuvarande skede kan inte bolaget ge någon kommentar. Om vi ombeds kommer vi att samarbeta fullt ut med berörda myndigheter.

    Prenumerera

    By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.