Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 8 november 2017|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Valberedning inför Fortnox årsstämma 2018

Ledamöterna i valberedningen för Fortnox AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 31 oktober 2017, i enlighet med beslut vid årsstämman i Fortnox AB.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2018 är:

 • Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande Fortnox

 • Trond Dale, First Kraft AB

 • Marianne Flinck, Swedbank Robur

 • Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 33 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB enligt ägarförhållanden per 31 oktober 2017.

Årsstämma för Fortnox AB kommer att hållas onsdagen  den 21 mars  2018 i Växjö.

Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.se senast den 15 januari 2018.

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.