Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 18 augusti 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport januari – juni 2016

VD-kommentar:

Fortsatt stark tillväxt, ökat resultat och rekordstor orderstock

Det andra kvartalet kännetecknades av fortsatt stark försäljningstillväxt, ökat resultat samt hög aktivitet med lansering av flera nya produkter och strategiska samarbeten.

Nettoomsättningen ökade med närmare 53 procent jämfört med andra kvartalet 2015 och rörelsemarginalen uppgick till 16,7 procent. Justerat för engångskostnader var rörelsemarginalen 21 procent, vilket är väl i nivå med vårt finansiella mål om en marginal på 20 procent.

Tillströmningen av nya kunder var fortsatt god. Vid halvårsskiftet hade Fortnox 136 000 kunder, vilket är 30 procent fler jämfört med samma tid förra året.

Såväl licensförsäljningen av våra administrativa program som försäljningen av plus-tjänster, bland annat fakturatolkning och utskrift, utvecklades positivt.

Även dotterbolaget Nox Finans, som erbjuder smarta och kostnadseffektiva finansiella lösningar till småföretag, hade en stark tillväxt och bidrog från början av kvartalet till koncernens rörelseresultat. Nox Finans är fortfarande i ett uppbyggnadsskede, men vi ser ett ökat intresse för såväl vår faktura- och reskontraservice som fakturaköp och företagslån. De två senare finansieringslösningarna är ett resultat av det strategiska samarbete som Nox Finans träffade med Aros Kapital tidigare i år.

Fortnox mission är att vara småföretagarnas bästa vän genom att tillhandahålla molnbaserade tjänster som gör vardagen enklare.

Under kvartalet lanserades två nya tjänster, Smarta Inköp i samarbete med Lessmore och Digital Aktiebok i samarbete med UC.

Vi tecknade också ett avtal med Walters Kluwer, som är marknadsledande i Sverige på boksluts- och skatteprogram, om att skapa den första molnbaserade helhetslösningen genom integration av Fortnox redovisningsprogram med Walters Kluwers nya bokslutstjänst. Den nya lösningen kommer att öka effektiviteten och spara mycket tid för redovisnings- och revisionsbyråer som gör redovisningen Fortnox och bokslutet hos Walters Kluwer.

Med strategiska samarbeten kan vi bredda vårt erbjudande och utöka vårt ”ekosystem” av tjänster, snabbare och utan att behöva avsätta nya resurser.

Ett annat exempel på detta är Fortnox satsning på ett öppet API för bokföring, order och fakturering, som underlättar integrationen med program från externa leverantörer. Det har varit mycket framgångsrikt och i dag finns över 175 standardiserade system som är kopplade till Fortnox. Under kvartalet togs ytterligare ett viktigt steg genom att lansera ett öppet API för Fortnox löneprogram, vilket skapar möjligheter för nya spännande samarbeten.

Fortnox ställning som den ledande leverantören av internetbaserade affärssystem för mindre företag, organisationer och redovisningsbyråer, bekräftas också av att EY efter en omfattande utvärdering valt Fortnox som samarbetspartner. Avtalet, som blev klart i juni, innebär att EY kommer att erbjuda små- och medelstora företag i Sverige Fortnox internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, offert/order, attest och lön. Det innebär att Fortnox nu har samarbete med Sveriges alla ledande redovisnings- och revisionsbyråer.

Fortnox inleder det andra halvåret med en rekordstor orderstock och vi räknar med ett fortsatt högt tempo under resten 2016. Arbetet med att rekrytera en ny ordinarie VD har påbörjats med förhoppningen att denne ska vara på plats under hösten.

Jag är visserligen ny styrelseledamot i Fortnox och har bara varit tillförordnad vd sedan årsstämman i slutet av juni men  kan redan nu, efter bara några veckor i Fortnox, konstatera att bolaget har en unik position och fortsatt stora utvecklingsmöjligheter.

Johan Berg

T.f. verkställande direktör

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.