Pressmeddelande

Publicerad: 22 maj 2014|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox spår genombrott för e-faktura - unik tjänst gör det enklare och billigare för företagen

Att hantera fakturor på traditionellt sätt är kostsamt och tidskrävande för såväl avsändare som mottagare. Sedan många år tillbaka är alla överens om att e-fakturan, det vill säga en faktura som skickas elektroniskt från leverantörens affärssystem till kundens, är det framtida sättet att hantera fakturor. Trots uppenbara fördelar för alla har e-fakturan ännu inte fått sitt genombrott. Det har varit för kostsamt och komplicerat att sätta upp kommunikationen mellan kund och leverantör. Det har heller inte funnits bra register över vem eller vilka som har möjlighet att skicka och ta emot e-fakturor.

För att underlätta för mindre företag lanserar Fortnox nu, tillsammans med sin e-fakturapartner Crediflow och andra leverantörer av affärssystem, en gemensam e-fakturakatalog med hittills 60 000 anslutna företag utöver Fortnox egna kunder. Med denna katalog blir det enklare och billigare för företagen att skicka och ta emot e-fakturor.

”Med det arbete vi nu lagt ner på e-fakturakatalogen hoppas vi att det äntligen kan bli ett genombrott för e-fakturan. Detta kommer att spara mycket tid och pengar för våra kunder och deras affärskontakter”, säger Marcus Thomasson, produktansvarig på Fortnox.

När en användare skapar en ny kund, leverantör eller faktura kommer Fortnox automatiskt att söka i en ny e-fakturakatalog. Om kunden eller leverantören finns med i katalogen får användaren frågan om fakturor i fortsättningen ska skickas som e-faktura. Godkänner man detta sätts kommunikationen upp automatiskt.

”Vi för även samtal med andra leverantörer av affärssystem om att samarbeta kring att utöka den gemensamma e-fakturakatalogen så att alla kunder och leverantörer så småningom blir tillgängliga för varandra”, säger Jens Collskog VD på Fortnox.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jens Collskog, VD Fortnox AB, +46 733 63 23 00, jens.collskog@fortnox.se

Marcus Thomasson, produktansvarig Fortnox AB, +46 704 40 28 86, marcus.thomasson@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.