Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 26 augusti 2013|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport januari – juni

VD-kommentar:

Starkt kvartal med offensiva satsningar

Den starka utvecklingen under inledningen av året höll i sig under andra kvartalet. Omsättningen ökade med 46 procent samtidigt som rörelseresultatet fördubblades jämfört med samma period förra året. Marginalen uppgick till 15,3 procent. Orderingången från befintliga och nya kunder var alltjämt god.

Samtidigt har arbetet med att befästa och utveckla Fortnox position som Sveriges ledande leverantör av internetbaserade administrativa program fortsatt med hög intensitet. I höst lanserar vi en helt ny teknikplattform, som innebär en rad fördelar – såväl för Fortnox som för våra kunder.

Investeringen i den nya plattformen är den största i Fortnox historia och gör oss väl förberedda för att på bästa sätt möta framtida krav och önskemål från våra kunder och marknaden i stort.

I och med vår nya plattform kommer våra program att få ett modernare användargränssnitt och bättre prestanda. Det integrerade användarstödet gör också att det blir enklare att hitta hjälp och tips. Dessutom erbjuder plattformen ett bättre stöd för mobila enheter, som surfplattor och smarta telefoner, med en helt annan upplevelse än tidigare. Men den nya plattformen blir det även enklare att integrera Fortnox program med andra system. Intresset från andra systemleverantörer, av exempelvis webbshoppar och kassasystem, att ta fram integrationer med Fortnox system är stort och ökande. En del har redan tagit fram integrationslösningar baserat på den nuvarande plattformen, men med den nya kommer det arbetet att bli både enklare och gå snabbare. Den öppnar också nya marknadsmässiga möjligheter, där vi tillsammans med våra integrationspartners gemensamt kan marknadsföra målgruppsanpassade helhetslösningar med Fortnox program i kombination med olika för- och eftersystem. Exempel på en intressant målgrupp i detta sammanhang kan exempelvis vara företag inom en viss bransch.

En ytterligare fördel med vår nya plattform är att vi kommer att kunna utveckla nya och befintliga produkter snabbare och mer kostnadseffektivt än tidigare.

Övergången till den nya plattformen kommer att ske successivt. Vi börjar med bland annat bokföring, fakturering och order för att senare följa efter med övriga produkter.  Men det är inte är inte bara våra produkter som får en ny plattform. Vi kommer i höst att lansera en helt ny hemsida, med såväl tekniska som innehålls- och utseendemässiga förbättringar.

Som ett led i att öka kunskapen kring webbaserade program har vi under perioden intensifierat vår satsning på att erbjuda våra program till skolor och andra utbildningsarrangörer. Från och med i höst får alla Sveriges gymnasieskolor, högskolor, universitet och bildningsförbund möjlighet att utan kostnad använda Fortnox administrativa program i undervisningen. Vi har även tagit fram ett nytt, kostnadsfritt, utbildningsmaterial med bland annat handledning för lärare och förslag till övningsuppgifter.

Ekonomiämnet blir mer levande och relevant när eleverna får arbeta i riktiga program. Vi är övertygade om att det också kommer att göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden, då allt fler företag går över till att arbeta i webbaserade system.

Samtidigt kommer vi under året att utöka vår egen utbildningsverksamhet. Vi har under det senaste året genomfört ett antal utbildningsseminarier riktade mot ekonomi- och redovisningsansvariga samt revisorer. Seminarierna, som är avgiftsbelagda, har fått mycket positivt mottagande varför vi till hösten kommer att utöka denna verksamhet med seminarier och kurser i fler ämnen och på fler orter än tidigare.

Vi har även tecknat samarbetsavtal med Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum. Med dessa samarbeten är Fortnox med och bidrar till både ungt företagande och nyföretagande i Sverige. Dessutom ökar det vår exponering mot alla nya företagare.

Vi har fortsatt att kontinuerligt bygga vidare på en organisation som ska kunna hantera avsevärt större volymer av kunder. Detta kommer att belasta rörelseresultatet något under de kommande kvartalen, men satsningen ger oss förutsättningar att möta framtiden på bästa sätt. Bland annat har vi under året rekryterat ett antal nyckelpersoner som kommer att vara viktiga i våra ansträngningar att fortsätta vår tillväxt, kontinuerligt förbättra och vidareutveckla våra produkter och att erbjuda våra kunder marknadens bästa användarstöd.

Jens Collskog, Verkställande Direktör

För ytterligare information

Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300

jens.collskog@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.