Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 1 november 2011|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport juli - september 2011

Januari - september 2011 (jämfört med samma period föregående år)

Vid jämförelse av årets tre första kvartal för 2010 och 2011 skall noteras att i siffrorna för andra kvartalet 2010 ingår, utöver den ordinarie verksamheten, en startersättning från Fortnox International AB om 2 500 tkr. Under andra kvartalet 2010 såldes dessutom dotterbolaget Fortnox Sp Z.o.o och den 51-procentiga andelen i utvecklingsbolaget 4DS, vilket sammantaget gav en intäkt på 1 942 tkr och en reavinst på 1 757 tkr. Dessa försäljningar är redovisade under finansiella intäkter.

  • Nettoomsättningen ökade till 30 251 tkr (23 339 tkr). Exklusive startersättning från Fortnox International ökade omsättningen med 45 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 3 374 tkr (2 798 tkr). Exklusive startersättningen förbättrades resultatet med 3 075 tkr.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4 152 tkr (1 457 tkr).

  • Periodens resultat efter skatt var 2 566 tkr (3 712 tkr, varav 1 745 tkr avsåg realisationsvinst från försäljning av koncernföretag).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,06 kr).

VD-kommentar -  Tredje kvartalet:

Vi rustar för fortsatt tillväxt

Vi fortsätter att visa såväl tillväxt som förbättrat resultat under årets tredje kvartal. Samtidigt rustar vi för fortsatt expansion genom att satsa på ytterligare personalförstärkningar till såväl utveckling och försäljning som support och övrigt användarstöd till våra kunder. Vi står nu väl förberedda att växa vidare och öka vår marknadsandel.

Den 1 september genomfördes det förvärv vi informerade om i somras, av JS Datas konsult- och utvecklingsdel. Under hösten pågår utveckling och anpassning av våra program för att vi framöver ska kunna erbjuda våra kunder integrationer mellan deras Fortnox-program och andra program som exempelvis kassasystem, webbshopar och betalsystem. Resultatet blir att våra kunder kan få en automatiserad helhetslösning för sin administration med Fortnox program som kärna. Förvärvet möjliggör också direkta intäkter då vi kommer att erbjuda våra kunder abonnemangslösningar även på de integrationer vi utvecklar.

Under hösten har vi inlett samarbete med Readsoft AB, som är världsledande inom dokumentautomation. Resultatet av samarbetet blir att våra kunder kan automatisera exempelvis registrering av leverantörsfakturor utan att manuellt behöva stansa in informationen i bokföringsprogrammet.

Under vintern kommer vi också att lansera en ny modul, Fortnox Autogiro. Denna kommer att hantera bland annat medgivanden och automatdragningar för dem som vill erbjuda sina kunder betalning via autogiro.

Under hösten pågår vår årliga roadshow för redovisnings- och revisionsbranschen. Denna höst besöker vi nitton platser under sex intensiva höstveckor, med avslutning den 9 november. Vi har under hösten deltagit på två mässor, Ekonomimässan och Eget Företag. Vi kan konstatera att intresset för Fortnox och våra tjänster hela tiden ökar.

Jens Collskog

Verkställande Direktör

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

För ytterligare information

Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300

jens.collskog@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.