Pressmeddelande

Publicerad: 25 september 2023

Fortnox AB:s valberedning inför årsstämman 2024

Fortnox
Av: Fortnox

See English version below. Följande representanter från Fortnox AB:s största aktieägare, tillsammans med styrelseordförande Olof Hallrup, kommer att ingå som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2024:

Monica Åsmyr, Swedbank Robur AB

Mathias Svensson, First Kraft AB (ordförande)

Peter Nichols, Vor Capital LLP

Fortnox AB:s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 11 april 2024 i Växjö. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@fortnox.se , senast den 30 januari 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox AB

olof.hallrup@fortnox.se

Fortnox AB’s Nomination Committee for the Annual General Meeting 2024

The following representatives from Fortnox AB’s largest shareholders, together with the Chairman of the Board, Olof Hallrup, will form the nomination committee for the Annual General Meeting 2024:

Monica Åsmyr, Swedbank Robur Fonder AB

Mathias Svensson, First Kraft AB (chair)

Peter Nichols, Vor Capital LLP

The Annual General Meeting of Fortnox AB will be held on April 11, 2024, in Växjö, Sweden. Shareholders who wish to submit proposals to the nomination committee can do so by emailing ir@fortnox.se - January 30, 2024, the latest.

For further information, please contact:

Olof Hallrup, Chairman of the Board, Fortnox AB

olof.hallrup@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.