Pressmeddelande

Publicerad: 15 maj 2007|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

FORTNOX FÖRSTÄRKER PÅ MARKNADSSIDAN

Intresset för Fortnox program har ökat mycket snabbt den senaste tiden. Alltfler företag, föreningar, redovisnings-och revisionsbyråer och franchisekedjor använder Fortnox program för att sköta redovisning, fakturering, orderrhantering och kundbearbetning. Som ett led i att möta det snabbt växande intresset för Fortnox program har företaget anställt Tomas Holm.

Tomas Holm kommer närmast från en befattning som marknads-och försäljningschef för Visma Xor AB, där han varit engagerad för utvecklingen av koncernens verksamheter mot redovisningsbranschen och småföretagssegmentet. Under hela sin karriär har Tomas Holm arbetat i IT-och programvarubranschen, bl a inom IBM och Cap Gemini, med ansvar för funktioner omfattande konsulter, utveckling, utbildning, support och framförallt marknadsföring och affärsutveckling.

- Jag är mycket glad över att Tomas Holm med sin gedigna erfarenhet från att utveckla verksamheter och djupa insikter i programvarubranschen, nu tillträder sin befattning hos oss. Det här är ett led i att stärka vår position på den svenska marknaden, säger Jens Collskog, försäljningschef på Fortnox. Fortnox har idag en unik position för att effektivt kunna tillhandahålla affärskritiska tillämpningar på nätet. Jag är övertygad om att Tomas Holm kommer att ytterligare stärka Fortnox position och bidra till att utveckla vår verksamhet, säger Jens Collskog.

- Jag känner mig oerhört stolt över att få det här förtroendet och min nya roll. Jag ser stora möjligheter att ytterligare utveckla verksamheten och utveckla Fortnox position som en ledande leverantör av programvaror till Sveriges småföretagare, redovisningsbyråer och franchisekedjor, säger Tomas Holm.

För mer information kontakta Jan Älmeby, VD Fortnox AB, 0470 -78 50 00, jan.almeby@fortnox.se Jens Collskog, Försäljningschef Fortnox AB, 0470 -78 50 00, jens.collskog@fortnox.se

Fortnox är ett svensk företag som levererar internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering och CRM. Programmen kan nås från internetanslutna PC eller Mac över hela världen. Kunden betalar en låg abonnemangsavgift från 39 kronor per månad.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.