Pressmeddelande

Publicerad: 27 april 2021

Fortnox köper plattform för bolagsstart

Jesper Svensson och Cesar Nilsson, Fortnox
Av: Jesper Svensson och Cesar Nilsson
Foto: Fortnox

Fortnox har ingått avtal om förvärv av lagerbolagsverksamheten i Bp Bolagspartner AB (“Bolagspartner”). Det innebär att blivande företagare enkelt kan starta företag i ett automatiserat flöde genom Fortnox. I och med affären blir Fortnox störst i Sverige på området. 

Fortnox och Bolagspartner har ingått ett förvärvsavtal genom vilket Fortnox förvärvar aktierna i ett dotterbolag till Bolagspartner med verksamhet för försäljning av lagerbolag. Bolagspartner är störst i Sverige på området och levererade över 7000 bolag förra året. Målsättningen har sedan start varit en automatiserad tjänst och 2020 upprättades merparten av alla bolag i en automatiserad process.

Fortnox har som mål att stötta företag genom hela livscykeln. Att vara den naturliga startpunkten för att driva företag är en viktig del i denna. Med den nya tjänsten kan Fortnox erbjuda kunder att köpa bolag i ett automatiserat flöde som integreras med Fortnox övriga produkter och tjänster för företagande. Det blir ett smidigt helhetsflöde för kunder som vill börja driva verksamhet genom att köpa ett färdigt bolag.

- Genom att köpa en färdig och välutvecklad plattform kan vi med kort startsträcka erbjuda våra kunder en automatiserad tjänst helt integrerad mot våra andra produkter. Vi vill att det ska vara enkelt att starta företag, och att så många som möjligt ska kunna göra det, säger Jesper Svensson, affärsområdeschef Fortnox.

Kan starta bolag med Fortnox under våren

Köpeskillingen uppgår till 45 Mkr och tillträde sker i samband med att avtal ingåtts. Köpeskillingen kommer att betalas kontant och finansieras inom ramen för Fortnox tillgängliga kassa. Verksamheten kommer att konsolideras inom Fortnox befintliga affärsområdesstruktur, och integreras inom Fortnox under våren 2021.

Den förvärvade verksamheten i Bolagspartner hade under verksamhetsåret 2020 en uppskattad nettoomsättning om 20 Mkr och rörelseresultat om 10 Mkr.

Förvärvet förväntas leda till kundsynergier genom både en förstärkt nykundsanskaffning i grundaffären Starta bolag, och ett starkt erbjudande genom hela företagsresan för nystartade bolag. En enklare starttjänst är efterfrågad av både företag och redovisningsbyråer som nu kan starta bolag antingen via hemsidan eller inloggade i Fortnox plattform. För redovisningsbyråer och befintliga kunder innebär det att de kan starta nya bolag direkt i sitt dagliga program.

- Vi blir störst i Sverige inom lagerbolagsverksamhet i och med den här affären, ett jättesmidigt sätt att starta bolag enkelt och automatiserat. Vi kommer att paketera ihop tjänsten med våra andra produkter för ett starkt Starta bolag-erbjudande och det är vi övertygade om kommer att uppskattas, både av redovisningsbyråer och entreprenörer, säger Cesar Nilsson, ansvarig Förvärv och partnerskap på Fortnox.

Tjänsterna beräknas bli tillgängliga för kunderna i Fortnox plattform under våren 2021.

För ytterligare information, kontakta Jesper Svensson, affärsområdeschef Fortnox:

Telefon: 070 - 851 52 19
Epost: jesper.svensson@fortnox.se

Om Bolagspartner

Bolagspartner är Sveriges största leverantör av lagerbolag och snabbavveckling av aktiebolag. Varje år börjar tusentals bolag runt om i landet sitt liv som ett av våra Grundbulten AB. Vår tjänst för snabbavveckling gör den annars så långa processen för nedläggning av aktiebolag enkel och digital. Snabbavveckling innebär att vi köper kundens bolag och lägger ner det i vår regi. Kunden får ut sina pengar direkt och vi sköter bolagets alla åtagandet fram tills dess att det är helt nedlagt.

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.