Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 16 februari 2022

Ökad tillväxt och stabilt kundintag avslutar 2021

Tommy Eklund vd Fortnox Q1 2021
Av: Tommy Eklund vd Fortnox Q1 2021
Foto: Jonas Ljungdahl

Fjärde kvartalet visade en tillväxt på 41,7 procent för Fortnox. Nettoomsättningen uppgick till 266,9 Mkr och rörelsemarginalen till 31,3 procent. Tillväxt plus rörelsemarginal var under perioden 73 procent. Vi hade en god kundtillströmning under perioden och ökade antalet kunder med 15 000. I slutet av 2021 var totala antalet kunder över 425 000. Resultatet av den fortsatt ökande användningen hos kunderna gav en högre intäkt per kund som vid periodens slut var 194 (169) kronor. 

- En viktig del i vår stora satsning på fintech var förvärvet av Capcito Finance AB, inklusive plattformen Monto. Det ger oss möjlighet att skapa en hubb för kreditvärdering och onboarding av finansiella tjänster. Detta blir en del i Fortnox växande ambition att erbjuda bättre krediter och företagen stabila kassaflöden, säger Tommy Eklund, VD Fortnox.

Under kvartalet har Fortnox tagit ytterligare ett tydligt kliv mot att bli en företagsplattform som stöttar företag i flera steg. Vid sidan om låneprodukten handlar det om en rad produktnyheter och förbättringar.

- Användarupplevelsen står i fokus och viktiga steg har tagits både för att skapa bättre överblick med snabb ögonblicksbild i den nya lobbyn och för att erbjuda företag stabila kassaflöden genom vår nya låneprodukt. Våra produkter gör skillnad för många. Hela 2,8 miljoner lönebesked skapades via Fortnox Lön under 2021, säger Tommy Eklund.

Investering och utveckling

En rad övriga produktnyheter har präglat Fortnox fjärde kvartal. Den nya lobbyn är en startsida som underlättar för användaren genom att ge en snabb lägesbild, som visar vad som finns att göra, skapar överblick över verksamheten och ger relevanta tips, råd och insikter. Övriga nyheter inom finansiering är Swish och delbetalning för privatpersoner i fakturaportalen samt stärkt erbjudande inom fakturabelåning och fakturaköp.

Fortnox släppte också den nya produkten Kvitto & Utlägg där medarbetare kan redovisa kvitton i Fortnox App. Nytt var även en lösning med allt som behövs för att hantverkare ska hantera sitt företag på ett digitalt och framgångsrikt sätt, inklusive personlig support.

Under kvartalet har Fortnox också jobbat vidare med projektet för listbyte till Nasdaq, och bedömningen är att bytet av lista beräknas kunna ske under första halvan av 2022.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för fjärde kvartalet 2021 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen uppgick till 266,9 (188,4) Mkr, en ökning med 41,7 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 82,9 (67,6) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 31,1 (35,9) procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 61,4 (52,4) Mkr.

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,01 (0,87) kr. Beräknat före aktiesplit, vilken inträffade i början av januari 2022.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen januari - december 2021 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen uppgick till 932,0 (693,7) Mkr, en ökning med 34,3 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 314,7 (265,4) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 33,8 (38,3) procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 241,1 (205,4) Mkr.

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 3,96 (3,41) kr. Beräknat före aktiesplit, vilken inträffade i början av januari 2022.

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Läs mer om kvartalet här: https://info.fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.