Pressmeddelande

Publicerad: 6 februari 2020

Valberedningens förslag till styrelse i Fortnox AB

Olof Hallrup
Av: Olof Hallrup
Foto: Pontus Lundahl

Fortnox valberedning föreslår till årsstämman 2020 att Olof Hallrup väljs till ny ordförande för Fortnox, istället för Trond Dale. Trond Dale kommer att fortsätta som styrelseordförande för dotterbolaget Fortnox Finans. 

Olof Hallrup är den enskilt största ägaren i Fortnox AB, och har sin bakgrund inom förvaltning, genom eget bolag och tidigare på Investment Kinnevik AB och Stena AB. Trond Dale avgår som ordförande för Fortnox AB med anledning av de nya krav på styrning av verksamheten i dotterbolaget Fortnox Finans AB som tillståndet för betalningsförmedling medfört. Dessa innebär bland annat krav på majoritet av oberoende ledamöter i styrelsen. Då Dales kompetens inom finansområdet är av stor betydelse, vill man säkerställa Dales engagemang i denna del av verksamheten.

Valberedningen föreslår också att Tuva Palm väljs in som ny ledamot i Fortnox AB:s styrelse. Tuva Palm arbetar idag främst med företagsrådgivning och styrelsearbete, och har erfarenhet av IT inom fintech, bland annat som CTO på Nordnet och produktdirektör på Klarna.

Valberedningen föreslår omval av Anna Frick, Andreas Kemi och Magnus Gudhén. Kerstin Sundberg har avböjt omval. Förslaget innebär att man minskar antalet styrelseledamöter från sex till fem.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2020 är Olof Hallrup, First Kraft AB, Marianne Flink, Swedbank Robur, Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder samt Trond Dale, styrelseordförande Fortnox. Tillsammans representerade First Kraft AB, Swedbank Robur och Spiltan Aktiefonder cirka 30 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB enligt ägarförhållanden per 30 augusti 2019.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på Fortnox hemsida www.fortnox.se i anslutning till att kallelsen inför årsstämman publiceras.

Årsstämman för Fortnox AB kommer att hållas torsdagen 26 mars 2020 på Fortnox huvudkontor i Växjö.

För mer information, vänligen kontakta:

Olof Hallrup, ordförande i valberedningen, 070 - 546 44 42

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.