Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 27 april 2012|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport januari-mars 2012

VD-kommentar  -  Första kvartalet

Vi närmar oss 100.000 användare

Det är glädjande att vi visar en tillväxt på 32 procent för årets första kvartal, vilket innebär att vi nu har nått en volym av över 90 000 användare. Jämfört med första kvartalet förra året är dock även kostnaderna väsentligt högre. Det beror på att vi följer vårt strategiska beslut att bygga upp en organisation som kan hantera betydligt större kundvolymer. Vi har också satsat stort på utveckling av vår tekniska plattform och nya produkter för att kunna fortsätta växa och ta nya marknadsandelar. Vi ser fortsatt stora möjligheter att växa både genom att marknadens övergång till webbaserade lösningar sker i allt högre takt, och genom att vi stärker vår position och tar nya marknadsandelar inom vårt affärsområde, internetbaserad administration för mindre och medelstora företag.

Orderingången under perioden var stark, särskilt på redovisningsbyråsidan där vi  tar marknadsandelar i allt högre takt. Ett exempel är rådgivnings-och revisionsföretaget Moretime som vi tecknade avtal med i mars. Jag är väldigt stolt över att även Moretime väljer oss som partner för sin satsning på webbaserade samarbeten med sina kunder. De säger själva att de nu kan attrahera nya kunder genom att erbjuda ett modernt och effektivt samarbete där varje kund kan bli delaktig i sin egen administration i den omfattning de själva önskar.

Det finns också en stor potential i att utveckla samarbetet med våra befintliga byråkunder. Vi jobbar idag med 8 av de 11 största redovisnings- och revisionsbolagen och med fler än 1 000 mindre redovisningsbolag. När fler och fler av deras kundföretag väljer att utnyttja möjligheten att arbeta tillsammans med sin redovisningsbyrå eller revisor i samma webbaserade program, ökar antalet användare av våra program, och därmed vår löpande intäktsbas.

Under kvartalet har vi gjort ett antal förbättringar i våra program som givit våra användare ökad funktionalitet och bättre prestanda. Vi har också vidareutvecklat vårt stöd för företag som erbjuder ROT och RUT-tjänster. Dessutom har vi uppgraderat Fortnox Klienthanterare, vilket leder till ökad hastighet för framförallt redovisningskonsulter med många kunder upplagda i Fortnox.

Vi har också några riktigt spännande lanseringar att se fram emot inom kort. Först ut blir en tjänst som innebär att man kan automatisera registrering av exempelvis leverantörsfakturor genom att få inskannade bilder tolkade och automatiskt registrerade i bokföringsprogrammet.

Tillväxten för det första kvartalet är bra, men det betyder inte att jag är nöjd. Tillväxt är vår högsta prioritet och vi ska fortsätta att investera för tillväxt och ta tillvara på de möjligheter som den snabbt växande marknaden erbjuder. Vi vill fortsätta vara Sveriges snabbast växande mjuk-varubolag många år framöver.

Till slut vill jag bara stolt konstatera att UC i sin senaste ranking gav Fortnox högsta möjliga betyg. Vi kategoriserades i riskklass 5, klassen för företag i Sverige med högst kreditvärdighet och lägst riskprognos. Sedan tidigare har vi också högsta rating, AAA, i Soliditets kreditvärderingssystem.

Med bra produkter som ständigt vidareutvecklas, och med ett användarstöd som ger våra kunder råd och hjälp när de behöver, ska vi hela tiden leva upp till vår devis att vara småföretagens bästa vän.

Jens Collskog, Verkställande Direktör

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

För mer information kontakta

Jens Collskog, VD på Fortnox AB, 0733-632300

jens.collskog@fortnox.se

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, löneadministration, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen. Fortnox är listad på NGM Nordic MTF.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.