Pressmeddelande

Publicerad: 18 maj 2015|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

VD och ledningsgrupp ökar sina aktieinnehav i Fortnox

För ytterligare information, vänligen kontakta Karin Korpe, CFO och vice VD Fortnox, 0470-78 50 00, karin.korpe@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.