Pressmeddelande|18 maj 2015|Uppdaterad: 20 juli 2018

VD och ledningsgrupp ökar sina aktieinnehav i Fortnox

För ytterligare information, vänligen kontakta Karin Korpe, CFO och vice VD Fortnox, 0470-78 50 00, karin.korpe@fortnox.se

    Prenumerera

    Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.