Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 19 augusti 2021

Stabilt andra kvartal för Fortnox: investeringar och 400 000 kunder

Tommy Eklund, vd Fortnox, Q2 2021
Av: Tommy Eklund Q2 21 Press
Foto: Jonas Ljungdahl

Fortnox visar ett stabilt rörelseresultat och god omsättning andra kvartalet 2021, ett kvartal som fortsatt präglats av den pågående pandemin. De finansiella effekter bolaget ser av pandemin är liksom tidigare kvartal framför allt på de transaktionsbaserade tjänsterna. Kvartalet har också inneburit viktiga framtidsinvesteringar, stark utveckling för nytillskotten i verksamheten och 400 000 kunder. 

Antalet kunder ökade med 15 000 under andra kvartalet, vilket innebär att Fortnox nu har 400 000 kunder jämfört med 341 000 samma period förra året. Rörelseresultatet är stabilt och omsättningen uppgick till 230,1 Mkr, jämfört med 170,1 förra året. Bolaget har liksom tidigare kvartal en corona-relaterad effekt framför allt på de transaktionsbaserade och lånebaserade tjänsterna. Det påverkar också rörelseresultatet och omsättning per kund. I slutet av kvartalet märks en uppgång för de tjänsterna, och bolaget bedömer att läget är på väg tillbaka till mer normala nivåer.

Stark utveckling för nytillskott

Två verksamheter Fortnox förvärvat under våren är Offerta och Lagerbolag, och utvecklingen har varit positiv. Exempelvis ökade förfrågningar från konsumenter till utförare i Offerta med 26 procent i april 2021 jämfört med april 2020. Även Lagerbolag, som innebär att kunder kan starta aktiebolag med Fortnox, har gått mycket bra:

- Intresset för att starta bolag i Sverige ökar, och det är fantastiskt att kunna vara med och driva den utvecklingen genom att underlätta processen. I maj och juni kom mer än 1500 nya aktiebolag igång med vår hjälp. Det är jätteroligt att så många företag startas inom olika branscher, både av enskilda företagare och av redovisningsbyråer, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

Framtidsinvesteringar i slutfas under kvartalet

Under kvartalet har tre stora och viktiga migreringsprojekt gått in i slutfas och är nu i det närmaste klara: byte av driftmiljö, överflytt till det nya kund- och faktureringssystemet och till det nya finanssystemet.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för andra kvartalet 2021 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen uppgick till 230,1 (170,1) Mkr, en ökning med 35,3 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 70,2 (62,5) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 30,5 (36,8) procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 54,3 (48,2) Mkr.

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,89 (0,80) kr.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen januari - juni 2021 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen uppgick till 428,6 (330,8) Mkr, en ökning med 29,6 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 129,9 (115,7) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 30,3 (35,0) procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 100,2 (89,2) Mkr.

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,65 (1,48) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 19 aug 2021 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox
Telefon: 072 – 369 73 50
E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.