Pressmeddelande

Publicerad: 30 november 2021|Senast uppdaterad: 1 december 2021

Inbjudan till Fortnox investerarforum om förvärvet av Capcito

Fortnoxhusen i Växjö
Av: Fortnoxhusen i Växjö

Fortnox bjuder in investerare, analytiker och media till ett webbsänt investerarforum om förvärvet av Capcito måndagen den 6 december 2021 kl. 11-12. Det ges även en kort uppdatering kring de förvärv som gjorts tidigare under året.

Tommy Eklund, vd Fortnox och Michael Hansen, vd Capcito kommer dela sin syn på den gemensamma framtiden och kommande synergier för bolagen. Forumet modereras av Simon Granath från ABG Sundal Collier och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Anmälan

Föranmälan krävs och sker till ir@fortnox.se senast den 2 december. Ange namn, företag, e-post och telefonnummer. Länk till det webbsända investerarforumet kommer att mejlas ut.

Varmt välkomna - vi ser fram emot att träffa er den 6 december!

För mer information, kontakta:
Andreas Birro

Pressansvarig Fortnox

andreas.birro@fortnox.se

Invitation to Fortnox Investor Forum on the acquisition of Capcito

Fortnox invites investors, analysts and the media to a web-based investor forum about the acquisition of Capcito on Monday, December 6, 2021 at 11-12 CET. A brief update is also given on the acquisitions made earlier in the year.

Tommy Eklund, CEO of Fortnox and Michael Hansen, CEO of Capcito will share their views on the common future and future synergies for the companies. The forum is moderated by Simon Granath from ABG Sundal Collier and there will be an opportunity to ask questions.

Registration

Pre-registration is required and takes place to ir@fortnox.se no later than 2 December. Enter name, company, email and phone number. A link to the web-based investor forum will be emailed out.

A warm welcome - we look forward to meeting you on December 6th!

For more information contact:

För mer information, kontakta:

Andreas Birro

Press Secretary Fortnox

andreas.birro@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.