Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 7 mars 2023

Fortnox publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Fortnox-annual-report-2022-press
Av: Fortnox-annual-report-2022-press

Fortnox års- och hållbarhetsredovisning för 2022 har idag publicerats och finns tillgänglig på hemsidan för nerladdning: www.fortnox.se/om-fortnox/investerare. Den ligger även med som en bilaga till detta pressmeddelande.

En engelsk version kommer att finnas tillgänglig på hemsidan om två veckor.

—-------------------------

Fortnox’s annual and sustainability report for 2022 has today been published (in Swedish) and can be downloaded from the company’s website www.fortnox.se/om-fortnox/investerare .

An English version will be available on the company website in two weeks.

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars, klockan 13:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriella Grotte

Investor Relations Manager

gabriella.grotte@fortnox.se

073-453 16 69

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.