Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 31 mars 2022

Fortnox publicerar prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Fortnoxkontoret220217
Av: Fortnoxkontoret220217

Fortnox AB (publ) (”Fortnox” eller ”Bolaget”) meddelade den 30 mars 2022 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Bolaget uppfyller gällande noteringskrav och kommer att godkänna ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Fortnox har med anledning av detta upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida.

Offentliggörande av prospektet

För fullständig information avseende noteringen på Nasdaq Stockholm hänvisas till det prospekt som
har upprättats av Bolaget och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns
tillgängligt på Bolagets hemsida www.fortnox.se och kommer även att finnas tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida.

Om listbytet

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till onsdagen den 13 april 2022 och sista dag
för handel på NGM Nordic SME är beräknad till tisdagen den 12 april 2022. Det sker inte något
erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på
Nasdaq Stockholm. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med
noteringen. Kortnamnet (tickern) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm kommer att vara
oförändrad (FNOX).

Rådgivare

Cirio Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare i samband med upptagande till handel av Bolagets
aktier på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
mars 2022, kl. 14.26.

För ytterligare information, kontakta:
Roger Hartelius, Vice VD och CFO, Fortnox
Telefon: 070-301 70 08
E-post: roger.hartelius@fortnox.se

Om Fortnox

Fortnox är en företagsplattform med produkter inom bland annat redovisning, fakturering,
finansiering och medarbetare. Kunderna får också tillgång till andra företagstjänster och till
hundratals externa system genom partnersamarbeten. Fortnox grundades 2001 med huvudkontor i
Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic SME. För ytterligare information se www.fortnox.se.

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.