• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Lön

Alla uppskattar att få lön för mödan. Fortnox Löneprogram är för företag som själva vill ha koll på sin lönehantering, allt från lönespecifikation och arbetsgivardeklarationer till kontrolluppgifter. Du kan välja Fortnox Lön eller Fortnox Lön Plus beroende på vilken funktionalitet som bäst passar just ditt företags behov.

Fortnox Lön 99 kr/månad. Extra användare 59 kr/månad.

9 kr/skapat lönebesked

Fortnox Lön Plus 199 kr/månad. Extra användare 99 kr/månad.

9 kr/skapat lönebesked

Beställ nu

Har du frågor om Fortnox Lön?
Ställ en fråga till oss

Få koll på allt från lönebesked och arbetsgivardeklarationer till kontrolluppgifter.

Upptäck fördelarna med Fortnox Lön

Välj variant av program utifrån ditt företags behov

Du kan välja mellan två olika varianter av programmet - Fortnox Lön eller Fortnox Lön Plus. Du väljer utifrån vilken funktionalitet som bäst passar just ditt företags behov. Med Fortnox Lön Plus får du extra funktionalitet som t ex statistikrapportering till SCB och Svenskt Näringsliv.

Semester i Fortnox Löneprogram

Vårt löneprogram hjälper dig att hålla reda på de anställdas semester. Programmet räknar ner dagarna efter hand som de tas ut, betalda, obetalda och ev. förskottsdagar. Semesterersättning eller semestertillägg betalas ut enligt gjorda inställningar.

Enkel löneregistrering i kalendariet

Registrera alla avvikelser från personens arbetstidsschema och eventuella tillägg och avdrag på lönen i kalendariet. Här kan du också på ett enkelt sätt följa upp en anställds närvaro- och frånvarotider samt diverse ersättningar. Vårt löneprogram stödjer både tim- och månadsavlönad personal.

Koppling till Fortnox Bokföring

En stor fördel med vårt löneprogram är att det kan kopplas till Fortnox Bokföring, då kan du bokföra löneutbetalningarna automatiskt och det skapas en verifikation i bokföringen.

Låt de anställda själva registrera avvikelser

Låt dina anställda själva gå in och rapportera sin sjukdom, övertid, semester med mera i vårt löneprogram. De kan också själva hämta lönespecifikation, se innestående semesterdagar samt komp/flextid. För att kunna göra detta måste respektive anställd ha en licens för Fortnox Lön Personlig.

Enkelt att skicka in Arbetsgivardeklaration

I Fortnox löneprogram får du enkelt ut en arbetsgivardeklaration för varje månad. Du kan välja att skicka in arbetsgivardeklarationen automatiskt via fil till Skatteverket, eller skiva ut den på papper och skicka in den.

Funktioner i Fortnox Lön och Fortnox Lön Plus

Arbetsgivardeklaration Läs mer

I Fortnox löneprogram får du enkelt ut en arbetsgivardeklaration för varje månad. Du kan välja att skicka in arbetsgivardeklarationen automatiskt via fil till Skatteverket, eller skiva ut den på papper och skicka in den.

Arbetstidsschema Läs mer

Arbetstidsschemat är grunden för kalendariet. När du kopplar en anställd till ett arbetstidsschema bestäms när en anställd ska arbeta. För att få fram underlag till lön måste du också veta den faktiskt arbetade tiden, om det finns frånvaro och i så fall av vilken orsak.

Automatisk beräkning av intjänade semesterdagar Läs mer

Vid varje semesterårsavslut beräknas intjänade dagar ut automatiskt i programmet med hänsyn till anställningens längd, semestergrundande frånvaro, ej semestergrundande frånvaro och schema.

Automatisk beräkning av semesterdaglöner Läs mer

Vid varje semesterårsavslut beräknas semesterdaglön. Utifrån intjänad semestergrundande lön, semestergrundande frånvaro och semestergrundande rörlig lön.

Automatisk uppräkning av semesteravsättning (för bokföringen) Läs mer

Det finns en funktion för att beräkna semester, du får även ut en semesterskuldlista som du kan bokföra efter.

Automatisk uppräkning av semesterersättning för säsongs-/extraanställda Läs mer

Säsongs-/extraanställda som inte får semesterdagar kan man ta med i semesterberäkningen. Semesterersättningen betalas ut i klump efter anställningens slut eller vid valfritt datum.

Banklista Läs mer

När du skapat en lönekörning och skrivit ut alla lönebesked kan du skriva ut en banklista eller skapa en fil som du skickar till banken.

Bokföringsunderlag Läs mer

Då lönekörningen är klar skapar du bokföringsunderlag som du bokför direkt i Fortnox Bokföring.

Brutto- och nettosemesterdagar Läs mer

För den som är deltidsanställd kan arbetsgivaren tillämpa brutto- alternativt nettosemester. Den som exempelvis arbetar fyra dagar i genomsnitt per vecka erhåller 20 nettosemesterdagar, i stället för 25 bruttosemesterdagar. Den som arbetar tre dagar erhåller 15 nettosemesterdagar och så vidare.

Elektronisk skattedeklaration (arbetsgivardeklaration) Läs mer

Du kan skapa en eskd-fil som du skickar in på skatteverkets hemsida.

Export/import av CSR-förfrågan/svar Läs mer

CSR-förfrågan skickar du till Skatteverket för att få reda på dina anställdas skattetabell. Några dagar efter att du skickat in din fråga får du ett svar som du läser in i programmet.

Fackavgift Läs mer

Du kan dra fackavgift för dina anställda som du sedan betalar in till facket. Det finns lönearter för fast belopp och procentuellt belopp.

Förskottssemester Läs mer

Programmet hanterar förskottssemester.

Fri löne- och avvikelseperiod Läs mer

Du kan själv välja vilken period du betalar ut lönen för och mellan vilka datum du vill ta med avvikelser.

Hanterar säsongsanställda Läs mer

Det finns semesteravtal för de som arbetar kortare tid i företaget.

Import från externa tidredovisnings- & reseräkningssystem Läs mer

Fortnox Lön hanterar formatet PAXml, du kan exportera personalregister och du kan importera tidsregistreringar och personal.

Kalendarium för löneregistrering Läs mer

Om du registrerar avvikelser direkt i kalendariet så väljer programmet rätt lönearter enligt inställningar för varje anställd. Exempel: Du klickar på sjuk och väljer en period och hur mycket den anställda varit borta, då hämtar programmet upp de lönearter som behövs för att frånvaron ska bli rätt. Karensdag för första dagen, har dessutom koll på om det varit mer än 10 karensdagar ett år tillbaka, sjukersättning från dag 2 till dag 14 osv.

Kontrolluppgifter Läs mer

Varje år kan du skapa kontrolluppgifter KU10 som du skickar till alla anställda och som fil till Skatteverket.

Koppling till Fortnox Bokföring Läs mer

En stor fördel med vårt löneprogram är att det kan kopplas till Fortnox Bokföring, då kan du bokföra löneutbetalningarna automatiskt och det skapas en verifikation i bokföringen.

Lönebesked på nätet Läs mer

De som har Personlig lön kommer alltid åt alla skapade lönebesked via sin inloggning.

Personalregister Läs mer

I det tydliga personalregistret registrerar du alla anställda och gör de personspecifika inställningarna. 
Om du tidigare arbetet med ett annat löneprogram så finns det möjlighet att importera ditt tidigare personalregister in i Fortnox Lön.

Flextidssaldo
Inbyggt användarstöd i programmet
Komptidssaldo
Kostnadsställe
Lönebesked via e-post
Månadslön
Minimidaglön heltid, semester
Möjlighet för flera användare att arbeta samtidigt i programmet
Olika typer av anställning
Rapportering till Fora
Semesteravtalen Metall- och Handelsavtal
Semesterskuldlista
Skapa egna rapporter
Skatteregler för skolungdom
Stöd för idrottsutövare
Timlön
Underlag för semesterberäkning
Utbetalning till bank via fil

Extra funktioner i Fortnox Lön Plus

Guider i kalendern för utlägg, bilersättning etc. Läs mer

I kalendern får du hjälp med att registrera utlägg, bilersättning, traktamente och representation via guider, så du inte missar något. Guiderna håller även koll på regelverken.

Mall för anställd Läs mer

Du kan skapa mallar som du sedan använder när du lägger upp en ny anställd i personalregistret. På detta sätt sparar du tid och säkerställer att du inte missar något viktigt värde.

Statistikrapportering till SCB och Svenskt Näringsliv Läs mer

Du kan enkelt skapa rapportering för SCB Lönestrukturstatistik, SCB Konjunkturstatistik över sjuklöner, SCB Korttidsperiodisk sysselsättningsstatistik för privat sektor samt Svenskt Näringsliv Lönestatistik.

Ring 0470-78 50 00 för rådgivning eller...

Produktblad för Fortnox Lön (pdf)

Ladda ned produktblad