Prislista

Nedan ser du listade priser för våra program och tjänster

Paket

Fortnox Bas 149 kr/mån
Fortnox Standard 209 kr/mån
Fortnox Plus 299 kr/mån

Program

Bokföring 99 kr/mån/anv
Leverantörsfakturaattest 39 kr/mån/anv
Bokföring Attest & Läs 59 kr/mån/anv
Offert & Order 59 kr/mån/anv
Lager 199 kr/mån/1:a anv
Extra användare 59 kr/mån/anv
Lager Plus +100 kr/mån/1:a anv
Autogiro 99 kr/mån/anv
Förening 198 kr/mån/anv*
* 198 kr/mån ex moms för första användaren därefter ordinarie programpriser ex moms.
Integration (obegränsat antal) 99 kr/mån
Fakturering 99 kr/mån/anv
Anläggningsregister 99 kr/mån/anv
Arkivplats (10GB) 99 kr/mån/anv
Extra utrymme 99 kr/mån/10GB
Lön 99 kr/mån/anv
Lönespecifikation 12:00 kr/st
Lön personlig 19 kr/mån/anv
Lön Mini 59 kr/mån/anv**
**En (1) löneutbetalning/mån ingår, 19 kr/st för extra löneutbetalningar.
Tid 69 kr/mån/anv

Partnertjänster

Kvitto & Resa 69 kr/mån/anv
Kvitto & Resa Plus 89 kr/mån/anv

Plustjänster

Fakturaservice och Påminnelseservice
Fakturaservice Postal faktura 12:00 kr/st
Fakturaservice E-faktura 4:90 kr/st
Fakturaservice E-postfaktura 4:90 kr/st
Påminnelseservice 1:90 kr/st
För övriga priser för Fakturaservice och Påminnelseservice, se detaljerad prislista.
Fakturatolkning
Digitalt flöde* 4:90 kr/st
Extra sida digitalt flöde 1:00 kr/st
Postalt flöde** 12:00 kr/st
Extra sida postalt flöde 2:00 kr/st
Återsänd, ej tolkningsbar, e-postflöde 4:90 kr/st
Återsänd, ej tolkningsbar, postalt flöde 12:00 kr/st
Postala återskick som hanteras manuellt 150 kr/st
* Fakturor inkomna som e-fakturor, via e-post eller uppladdade via Fortnox webb och mobilapp och skickade för tolkning. Samma pris gäller när ett bokföringsförslag genereras.
** Per post till fakturaadress som Fortnox tillhandahåller.
Utskriftstjänst
Gäller bara för dig som har aktiverat denna tjänst tom 190930.
A-post, inrikes 14:00 kr/st
B-post, inrikes 12:00 kr/st
A-post, utrikes 20:00 kr/st
B-post, utrikes 19:00 kr/st
Utskriftstjänst, färg +2:00 kr/st
Bilaga, färg 2:00 kr/st
Bilaga, svartvit 1:30 kr/st
Extra sida, färg 2:00 kr/st
Extra sida, svartvit 0:80 kr/st
Lönespecifikation
Vid minst en licens av Lön 12:00 kr/st
Vid Byråpartner utan licens av Lön 19:00 kr/st
Kreditupplysning
Liten upplysning 10:00 kr/st
Mellan upplysning 20:00 kr/st
Stor upplysning 45:00 kr/st
E-faktura***
Skicka E-faktura 3:00 kr/st
Bilaga, E-faktura 0:50 kr/faktura
Ta emot E-faktura 3:00 kr/st
*** Roamingavgift kan tillkomma.
Övrigt
SMS 0:69 kr/st

Faktura, påminnelse, inkassokrav

Abonnemangsavgift: 0 kr/ månad

Fortnox Finans skickar ut fakturan till våra klienters kunder via brev eller e­-post. Fortnox Finans skickar även ut påminnelser och inkassokrav om kunderna inte betalar. Avgifter och eventuell dröjsmålsränta under påminnelseprocessen tillfaller Fortnox Finans.

Kostnad för fakturamottagare Kostnad för fakturautställare
Fakturaservice postal faktura (B-post)* 0 kr 12 kr/st
-Tillägg för A-post 0 kr 2 kr/st
Fakturaservice e-faktura/e-post 0 kr 4,90 kr/st
Påminnelseservice 0 kr 1,90 kr/st
Kreditfaktura 0 kr Från 4,90 kr/st
Påminnelseavgift (Sverige) 60 kr 0 kr
Inkassokrav 180 kr 0 kr
Dröjsmålsränta Gällande referensränta + 8 procentenheter 0 kr
Bilaga till postal faktura 2 kr/st + 1 kr/efterföljande sidor
Bilaga till e-postfaktura 2 kr/st

* I priset ingår: Utskrift av faktura (1 sida), kuvert och porto. Efterföljande sidor kostar 1 kr per styck.

BETALNINGSFÖRELÄGGANDE, DELGIVNING M.M

Betalningsföreläggande innebär att fakturan lämnas in via en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden.

Kostnad för fakturamottagare Kostnad för fakturautställare vid lyckat ärende Kostnad för fakturautställare vid misslyckat ärende*
Arvode betalningsföreläggande 380 kr 0 kr 380 kr
Ansökningsavgift betalningsföreläggande 300 kr 0 kr 300 kr
Avgift verkställighet** 600 kr 0 kr 600 kr
Delgivning 1000 kr 400 kr 1400 kr
Uppläggningsavgift amorteringsplan 170 kr 0 kr 170 kr
Aviavgift amorteringsplan 60 kr 0 kr 60 kr
Påminnelseavgift amorteringsplan 60 kr 0 kr 60 kr
Anmälan fordran i konkurs 180 kr 180 kr
Hantering rekonstruktioner 180 kr 180 kr
Hantering skuldsanering 180 kr 180 kr


* Med misslyckat ärende menas att fordran inte blivit betald innan den överförts till efterbevakning.
** Avgiften avser per verkställighetsår.

EFTERBEVAKNING

Efterbevakning innebär att Fortnox Finans långtidsbevakar fakturan. Fortnox Finans utför kontinuerligt kreditkontroller av fakturamottagaren.

Fakturautställare Fortnox Finans
Kapital* 80 % 20 %
Lagstadgade och övriga avgifter samt ränta* 0 % 100 %

* Gäller även då faktura på fakturautställares begäran återkallas från efterbevakning (dock ej vid fakturamottagarens konkurs).

AVVIKELSER

Fortnox Finans kan erbjuda låga avgifter mot våra fakturautställare tack vare att vi har stora volymer och automatiserade flöden. För att vår hantering ska bli effektiv krävs att våra fakturautställare lämnar korrekta uppgifter till oss. Avvikelser innebär att fakturautställaren har lämnat felaktiga uppgifter till Fortnox Finans t.ex felaktigt personnummer eller felaktiga adressuppgifter eller att fakturautställaren väljer att återkalla fakturan på grund av exempelvis felaktigheter eller att den är bestriden av fakturamottagaren.

Kostnad för fakturamottagaren Kostnad för fakturautställare vid lyckat ärende Kostnad för fakturautställare vid misslyckat ärende*
Timkostnad för arbete som ej ingår i tjänsten 0 kr 550 kr 550 kr
Återkalla faktura innan efterbevakning/betalningsföreläggande 0 kr 50 kr 50 kr
Återkalla eller kreditera faktura som är under bevakning 0 kr 0 kr 20 % av kapitalbeloppet + Återkallelseavgift, samt lagstadgade och övriga avgifter och ränta.
Återkalla eller kreditera faktura som är inskickad till Kronofogden men inte är i bevakning 0 kr 0 kr Lagstadgade och övriga avgifter och ränta
Administrationsavgift felinsättning som återsänds via avi 75 kr 0 kr
Administrationsavgift utbetalning av felinsättning som återsänts via avi och inte hämtats ut 150 kr 0 kr

* Med misslyckat ärende menas att fordran inte blivit betald innan den överförts till efterbevakning.

UTBILDNINGAR

Fortnox Finans tillhandahåller utbildningar i syfte att undervisa hur tjänsten är tänkt att användas.

Fakturautställare
Anmälningsavgift 0 kr
Ej deltagande vid bokad anmälan 200 kr

Fortnox Finans allmänna villkor för avtal om tjänster