Texten uppdateras löpande.
 

Sänkning av arbetsgivaravgift och egenavgift

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars till 30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda, och på den del av den anställdes lön som inte överstiger 25 000 kronor per månad. För att ge motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en sänkning av egenavgifterna.

Reglerna föreslås börja gälla den 6 april 2020. Vi rekommenderar att du som vill ha nedsättning väntar med att lämna arbetsgivardeklarationen till dess att reglerna har trätt i kraft, alltså från och med den 6 april. Fortnox Lön kommer att vara uppdaterat med det nya regelverket, när det träder i kraft 6 den april. Har du redan lämnat in deklarationen för mars så kan du begära omprövning efter den 6 april för att få arbetsgivaravgiften nedsatt.
 

Utökat momsstöd till mindre företag

Det tidigare förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning kommer att utvidgas. Det innebär att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. Läs mer om det tidigare förslaget om anstånd med skatteinbetalning.
 

Statlig lånegaranti för små och medelstora företag

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av corona fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Företag kan låna max 75 miljoner kronor (undantag kan göras för högre belopp). Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Regeringen väntas fatta beslut om förslaget torsdag den 26 mars och behandlingen i riksdagen kommer att ske skyndsamt.
 

Tillfällig rabatt på hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och andra verksamheter som drabbats hårt, föreslår regeringen ett stöd för att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gäller för perioden 1 april till 30 juni 2020.
 

Egenföretagare kan få tillbaka preliminärskatten från 2019

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av corona får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.
 
Läs mer om regeringens nya krispaket för små och medelstora företag.

Läs mer om regeringens tidigare krispaket.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

3.8181818181818 33 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Tips inför det nya löneåret 2020

9 tips som kan få småföretag att växa

Glassigt sommarjobb ledigt? Tänk på det här!

Marknadsföring du bör satsa på 2019

Nya lagar och regler 2020

Tänk på det här när du väljer bokföringsprogram (c...