Vad är Lön?

Salary

Lön är ersättning för utfört arbete.

Relaterade ord

Nettolön Bruttolön

Mer om Lön

Lön är en ersättning

Lön är en ersättning för utfört arbete och betalas vanligtvis ut i likvida medel d.v.s. pengar. Lön inkluderar även bonus och tilläggsförmåner.

Vad är brutto- och nettolön?

Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt medan nettolön är lön efter skatteavdrag.

Löneformer

Lönen kan betalas ut på olika sätt och för olika perioder, här är de vanligaste:

  • Månadslön är ett fast belopp som alltid betalas ut i samband med en avtalad period. På lönen tillkommer sedan semester, övertid och andra tillägg, medan man gör avdrag för frånvaro på grund av t.ex. föräldraledighet och vård av barn.
  • Timlön innebär att du betalar ett fast belopp för varje arbetad timme. Precis som med månadslön görs tillägg och avdrag.
  • Ackordslön var vanligt förr och det förekommer fortfarande i vissa fall. Ackordslön är ofta en kombination av tid, antal eller lönsamhet.
  • Bonus eller premielön har blivit allt vanligare. Förutom en fast del som månadslön för den anställde en rörlig del baserad på till exempel företagets resultat.

Lär dig mer om löner

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt.  Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?