Publicerad: 16 mars 2020|Senast uppdaterad: 2 mars 2022

Fortnox årsstämma förkortas

Med anledning av det nya coronaviruset (Covid19) har Fortnox beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman den 26 mars kl. 14.00. Registrering öppnar kl. 13.00. För att minska risken för smittspridning kommer Fortnox att korta tiden för själva årsstämman och ta bort tidigare planerade kringaktiviteter.

Fortnox kommer inte att erbjuda förtäring eller det informella mötet med bolagets ledning efter årsstämman. Dessa försiktighetsåtgärder syftar till att värna om våra aktieägares och medarbetares hälsa.

För aktieägare som tillhör någon av riskgrupperna, eller känner sig oroliga för smittspridning, vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde, att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad av coronaviruset.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare finns för nedladdning via länken nedan.

Verkställande direktören Tommy Eklunds anföranden kommer att publiceras på www.fortnox.se/investerare/  efter årsstämman.

Denna information kommer också att skickas till de aktieägare som redan anmält sig till årsstämman.

Länk till fullmakt  

Länk till fullmaktsinstruktion

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.