Investerare

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. 

Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och samarbeta och dela information. De slipper besväret med installation, uppdateringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF.
Under 2017 omsatte Fortnox 272,3 MSEK.
Fortnox har 217 anställda i koncernen.
Kortnamnet för aktien är FNOX MTF och ISIN koden – SE0001966656. Handelsposten är 1.

Extra bolagsstämma 2018

Årsstämma 2018

 • Protokoll vid årsstämma 2018-03-21 (pdf)
 • Kallelse och anmälan till årsstämma 2018
 • Årsredovisning 2017 (pdf)
 • Styrelsens fullständiga förslag samt yttrande avseende vinstutdelning (pdf)
 • Valberedningens förslag (pdf)
  – Presentation av föreslagna styrelseledamöter (pdf)
 • Redogörelse för valberedningens arbete (pdf)
 • Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2018/2021 (pdf)
  – Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner 2018-2021 (pdf)
 • Förlag från aktieägare (pdf)
  – Styrelsens rekommendation avseende förslag från aktieägare (pdf)

 

 

Årsstämma 2017

 • Protokoll vid årsstämma 2017-03-28 (pdf)
 • Kallelse årsstämma 2017 (pdf)
 • Årsredovisning 2016 (pdf)
 • Bilaga 3 – Valberedningens förslag (pdf)
 • Bilaga 4 – Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2017/2020 (pdf)
  – Bilaga 4A – Villkor för teckningsoptioner 2017-2020 (pdf)
 • Bilaga 5 – Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier (pdf)

Kalender

Publicering av bokslutskommuniké 2018 – 13 februari 2019
Årsstämma – 27 mars 2019
Publicering av kvartalsrapport 1 – 24 april 2019
Publicering av kvartalsrapport 2 – 22 augusti 2019
Publicering av kvartalsrapport 3 – 24 oktober 2019

Fortnox Aktie idag (FNOX MTF)

Följ kursen på NGM här

Prenumerera på nyhetsbrevet från Cision

Här anmäler du dig till nyhetsbrev från Cision som publicerar pressmeddelanden från Fortnox.

Bolagsordning

Fortnox bolagsordning

Valberedning

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2019 är:

 • Olof Hallrup, First Kraft AB
 • Marianne Flink, Swedbank Robur
 • Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder
 • Andreas Kemi, styrelseordförande Fortnox

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 31 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2018.

Årsstämma för Fortnox AB kommer att hållas onsdagen den 27 mars 2019 i Växjö.

Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.se senast den 15 januari 2019.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2019 FORTNOX AB