Investerare

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration för småföretagare, redovisningsbyråer, föreningar och skolor. Fortnox erbjuder i sin plattform ett brett utbud av tjänster inom fintechområdet, bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Via dotterbolaget Fortnox Finans erbjuds finansieringstjänster. Fortnox erbjuder också försäkringstjänster via dotterbolaget Fortnox Försäkringar.

Kunderna kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst, eller från sin mobiltelefon. Flera användare kan också vara inloggade samtidigt, samarbeta och dela information. En stor fördel är att de slipper besväret med installation, uppdateringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månadsavgift per användare och programmodul. Fortnox grundades 2001 och har över 200 anställda inom koncernen med huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. Kortnamnet för aktien är FNOX MTF och ISIN koden – SE0001966656. Handelsposten är 1.

Långsiktighet och tillväxt viktigt för Spiltan Fonder

Spiltan Fonder AB är en av de investerare som valde att satsa på Fortnox redan tidigt. Fortnox hade sett att framtiden låg i molnbaserat. Det gav en tillväxtpotential som var kopplad till en samtidsrörelse och därmed långsiktig – viktiga parametrar för Spiltan Fonder.

Läs artikeln

Kalender 2019

Publicering av bokslutskommuniké 2018 13 februari 2019
Årsstämma 27 mars 2019
Publicering av kvartalsrapport 1 24 april 2019
Publicering av kvartalsrapport 2 22 augusti 2019
Publicering av kvartalsrapport 3 24 oktober 2019

Årsstämma 2019

 • Kallelse till årsstämma 2019
 • Årsredovisning 2018 (pdf)
 • Styrelsens förslag till samt yttrande avseende vinstutdelning – se Fortnox Årsredovisning 2018
 • Valberedningens förslag (pdf)
  • Presentation av föreslagna styrelseledamöter (pdf)
 • Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse (pdf)
 • Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2019/2022 (pdf)
  • Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner 2019-2022 (pdf)
 • Förslag från aktieägare (pdf)
  • Styrelsens rekommendation (pdf)

Extra bolagsstämma 2018

Årsstämma 2018

 • Protokoll vid årsstämma 2018-03-21 (pdf)
 • Kallelse och anmälan till årsstämma 2018
 • Årsredovisning 2017 (pdf)
 • Styrelsens fullständiga förslag samt yttrande avseende vinstutdelning (pdf)
 • Valberedningens förslag (pdf)
  • Presentation av föreslagna styrelseledamöter (pdf)
 • Redogörelse för valberedningens arbete (pdf)
 • Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2018/2021 (pdf)
  • Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner 2018-2021 (pdf)
 • Förslag från aktieägare (pdf)
  • Styrelsens rekommendation avseende förslag från aktieägare (pdf)

Årsstämma 2017

 • Protokoll vid årsstämma 2017-03-28 (pdf)
 • Kallelse årsstämma 2017 (pdf)
 • Årsredovisning 2016 (pdf)
 • Bilaga 3 – Valberedningens förslag (pdf)
 • Bilaga 4 – Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2017/2020 (pdf)
  • Bilaga 4A – Villkor för teckningsoptioner 2017-2020 (pdf)
 • Bilaga 5 – Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier (pdf)

Fortnox Aktie idag (FNOX MTF)

Följ kursen på NGM här

Prenumerera på nyhetsbrevet från Cision

Här anmäler du dig till nyhetsbrev från Cision som publicerar pressmeddelanden från Fortnox.

Bolagsordning

Fortnox bolagsordning

Valberedning

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2019 är:

 • Olof Hallrup, First Kraft AB
 • Marianne Flink, Swedbank Robur
 • Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder
 • Andreas Kemi, styrelseordförande Fortnox

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 31 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2018.

Årsstämma för Fortnox AB kommer att hållas onsdagen den 27 mars 2019 i Växjö.

Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.se senast den 15 januari 2019.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
© 2019 FORTNOX AB