Investerare

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. 

Våra drygt 180 000 kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och samarbeta och dela information. De slipper besväret med installation, uppdateringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. 
Under 2016 omsatte Fortnox 189,3 MSEK.
Fortnox och dotterbolaget Nox Finans har tillsammans ca 189 anställda.
Kortnamnet för aktien är FNOX MTF och ISIN koden – SE0001966656. Handelsposten är 1.

Kalender

9 februari 2017 – Bokslutskommuniké för 2016
28 mars 2017 – Årsstämma
27 april 2017 – Delårsrapport för perioden januari – mars
18 augusti 2017 – Delårsrapport för perioden april – juni
24 oktober 2017 – Delårsrapport för perioden juli – september

Fortnox Aktie idag (FNOX MTF)

Följ kursen på NGM här

Prenumerera på nyhetsbrevet från Cision

Här anmäler du dig till nyhetsbrev från Cision som publicerar pressmeddelanden från Fortnox.

Bolagsordning

Fortnox bolagsordning

Valberedning

Fastställande av principer för utseende av valberedningen

Årsstämman 2016-06-27 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om principer för utseende av valberedningen, vilka i korthet innebär att de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2016 ska vardera utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats.

 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta antingen till ledamöter i valberedningen eller skriva till:

Fortnox AB, Valberedningen, Box 427, 351 06 Växjö

 

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB