• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Investerare

 

Klicka här för att komma till Kallelse och anmälan till årsstämma 2016. 

 

 

Viktigt meddelande till aktieägarna i Fortnox om rösträtt på årsstämman i juni 2016.

 


Aktieägare i Fortnox AB (publ) som har accepterat Visma A/S offentliga uppköpserbjudande äger fortfarande rätt att rösta för sina aktier på bolagets årsstämma den 27 juni 2016.

 

Den 23 maj 2016 förlängde Visma acceptfristen i sitt erbjudande till aktieägarna i Fortnox ytterligare till den 28 juni 2016 till följd av en förlängd prövning av erbjudandet vid Konkurrensverket. Eftersom Vismas erbjudande inte har förklarats ovillkorat, utan förlängts på oförändrade villkor, har aktieägare i Fortnox som accepterat erbjudandet rätt att delta och rösta för sina aktier vid årsstämman den 27 juni 2016.

Ägare som önskar delta i årsstämman måste anmäla sin avsikt att delta på det sätt som framgår av kallelsen till stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste också på sedvanligt sätt, i god tid före avstämningsdagen för deltagande i stämman, kontakta sina respektive förvaltare för att låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För ytterligare information hänvisas till kallelsen till årsstämman:

 

 

Årsstämma, 27 juni 2016

 

För ytterligare information kontakta:
Karin Korpe, Vice VD Fortnox
073-366 04 00
karin.korpe@fortnox.se

 

 

Visma offentliggör uppköpserbjudande till aktieägarna i Fortnox

 

Erbjudandehandling och anmälningssedel

 

Pressmeddelande 160523 – förlängning av acceptperioden

 

 

Med drygt 126 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. 

 

Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och samarbeta och dela information. De slipper besväret med installation, uppdateringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul.

 

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. 

 

Under 2015 omsatte Fortnox 129,7 MSEK.

 

Fortnox har ca 139 anställda vid huvudkontoret i Växjö.

 

Kortnamnet för aktien är FNOX MTF och ISIN koden – SE0001966656. Handelsposten är 1.

Fortnox Aktie idag (FNOX MTF)

 

Följ kursen på NGM här

 

Prenumerera på nyhetsbrevet från NG News

Här anmäler du dig till nyhetsbrev från NG News som publicerar pressmeddelanden från Fortnox.