Driva Företag

Publicerad: 12 december 2022|Senast uppdaterad: 13 december 2023

Tips inför årsskiftet för dig som företagare

Mycket att hålla koll på inför årsskiftet? Vi vet – den här tiden på året kan lätt bli lite stressig som företagare, oavsett om du driver aktiebolag, enskild firma eller någon annan företagsform. För att underlätta för dig har vi sammanställt en lista med det viktigaste att gå igenom – på ett ställe. Bättre koll, för ett lugnare årsskifte!

Checklista för företag inför nytt år

Håll koll på gränsvärden för revisionsplikt

Grundregeln i aktiebolag är att alla ska ha en revisor . Driver du ett mindre aktiebolag under en viss storlek kan du dock välja att inte ha det. Har du tidigare valt att inte ha det är det bra att se hur årets räkenskaper står sig mot de gränsvärden som gäller för revisionsplikt. Når du upp till två av dessa värden för båda de senaste två räkenskapsåren måste du anlita en revisor för kommande bokslut: 

Vissa aktiebolag måste ha revisor oavsett storlek. I dessa ingår bland annat publika aktiebolag, aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse och aktiebolag med särskild begränsning av vinstutdelningen. Det kan dessutom finnas krav på revisor enligt olika branschregler.

Om du funderar på att starta aktiebolag 

Du kanske driver en enskild firma idag, som du funderar på att omvandla till ett aktiebolag? Eller kanske går du bara i generella tankar om att starta aktiebolag? I så fall kan det vara en god idé att göra det innan årsskiftet. Varför? Jo, för att du då får ta del av utdelningsutrymmet för hela året – även om du bara skulle ha ägt bolaget under ett par dagar under slutet av året. Reglerna för beräkning av årets gränsbelopp vid utdelning säger nämligen att du ska äga aktier vid årets ingång – vilket du gör om du startar bolaget innan årsskiftet. Startar du bolaget efter årsskiftet behöver du vänta till nästkommande årsskifte innan du kan tillgodoräkna dig samma utdelningsutrymme.

Vill du att starten av ditt aktiebolag ska gå extra snabbt och smidigt? Fortnox tillhandahåller nyregistrerade aktiebolag, färdiga att köpa – så kallade lagerbolag. Då får du organisationsnummer och bolagshandlingar inom två timmar, vilket gör att möjligheterna till att du hinner registrera ditt aktiebolag innan årets slut ökar.

Läs mer om Fortnox lagerbolag här.

Inköp av inventarier för att minska skatten

Om ditt bolag går med vinst och du inom kort planerar att köpa in mindre inventarier (så kallade förbrukningsinventarier) till företaget – till exempel verktyg eller en dator – kan du passa på att göra det innan året är slut för att minska skatten. Kostnaden för inventarier av mindre värde (ett halvt prisbasbelopp ) får du nämligen dra av samma år som du köper dem – vilket minskar din vinst och därmed din skatt.

Ge bort en skattefri julgåva

Varje år har du möjlighet att ge dina anställda – inklusive dig själv om du är ägare i ett aktiebolag – en skattefri julgåva värd upp till 500 kronor inklusive moms. Ett bra och uppskattat sätt att avsluta året på! Läs mer om vad som gäller vid julgåvor (och andra gåvor).

Maximera dina löneförmåner

Om ditt företag går med vinst och om det finns mycket likvida medel kan det vara värt att se över om du har tagit ut “tillräckligt” med lön ur bolaget. Tillräckligt i det här fallet syftar på att nå upp till de olika gränsbelopp som finns för att maximera olika förmåner och liknande. Exempel på bra gränser att hålla koll på är:

  • 557 250 kronor (2023) för den högsta pensionsgrundande inkomsten (PGI )

  • 525 000 kronor (2023) för den högsta sjukpenninggrundande inkomsten (SGI )

  • 598 500 kronor (2023) för skiktgränsen för statlig skatt. (På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt med ytterligare 20 procent. Skiktgränsen är den beskattningsbara förvärvsinkomsten efter att grundavdraget har dragits bort.)

  • 599 250 kronor (2023) för maximal pensionsavsättning.

Dessa gränser gäller alltså om du vill maximera dina förmåner. Vill du ta ut mer ersättning än så kan utdelning vara ett smart alternativ om du inte vill betala mer skatt än nödvändigt. Läs mer om hur du kan resonera i valet kring lön och utdelning här . Du kan även välja att göra större avsättningar till din tjänstepension, vilket vi skriver mer om längre ner.

Räkna på lönen inför kommande utdelning

Är du aktieägare i ett fåmansbolag har du möjlighet att ta ut lågbeskattad (20%) utdelning upp till ett visst gränsbelopp. Det finns två olika sätt att räkna ut gränsbeloppet på: förenklingsregeln och huvudregeln. 

Väljer du att räkna enligt förenklingsregeln behöver du inte tänka på något inför årsskiftet – då är det ett fast gränsbelopp på 195 250 kronor 2023 (deklaration 2024).

Tar du, eller en närstående till dig, ut mycket lön ur bolaget kan det dock vara värt att kolla om du kan få ett högre gränsbelopp genom huvudregeln – och det är här det blir relevant att ta en titt innan årsskiftet. För att kunna använda huvudregeln istället för förenklingsregeln ska den uttagna lönen inte understiga det värde som är lägst av följande alternativ:

  • 6 inkomstbasbelopp (445 800 kronor 2023) + 5% av företagets totala kontanta löner

  • 9,6 x inkomstbasbelopp (713 280 kronor 2023) för året före beskattningsåret.

Alltså: har du planerat att ta ut utdelning enligt huvudregeln nästkommande år – kolla så du har tagit ut tillräckligt med lön innan årsskiftet. Vill du lära dig mer om utdelning och hur de olika regelverken fungerar?

Spana in vår fullständiga guide om lön och utdelning.

Gör en extra avsättning till pensionen

Har ditt bolag haft ett bra år och gått med vinst, samtidigt som du är nöjd med din uttagna lön kan du passa på att göra en extra insättning till din pension. Gör du det innan årsskiftet så sänker du resultatet och därmed bolagsskatten. På avsättningarna till pensionen betalar du en avdragsgill löneskatt som uppgår till 24,26%. 

Värt att känna till är att pensionspremierna är avdragsgilla med upp till 35% av din inkomst eller lön, med ett tak på 10 prisbasbelopp (525 000 kronor 2023).

Vilket regelverk för bokslut ska användas?

Alla företag som bedriver näringsverksamhet ska efter varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och/eller ett årsbokslut. Hur dessa ska utformas styrs av de så kallade K-regelverken – och det kan vara bra att ta en extra koll innan årets slut om du till exempel gått över gränsen från ett regelverk till ett annat så du är förberedd inför bokslutet.

Du som driver enskild firma, handelsbolag eller en ideell förening får enligt K1-regelverket göra ett förenklat bokslut . Detta under förutsättning att du har en årlig nettoomsättning på högst tre miljoner kronor. Om din omsättning för året överstiger gränsen måste du upprätta ett vanligt årsbokslut enligt K2-regelverket (och i vissa fall K3 – men det är inte särskilt vanligt för den här typen av företag). Även om din omsättning inte överstiger gränsen har du alltid valmöjligheten att välja att göra ett vanligt årsbokslut enligt K2.

Du som driver aktiebolag får inte göra ett förenklat bokslut, utan behöver förhålla dig till K2- eller K3-regelverket. Många mindre aktiebolag redovisar enligt K2 då det är enklare och mindre komplext – vilket minskar administrationen. Den största skillnaden mot K3 är att du har mindre utrymme att tolka och göra individuella bedömningar. Många bolag har möjlighet att välja mellan K2 och K3 – men om minst två av följande kriterier uppfylls två år i rad måste du tillämpa K3:

Ta därför en titt på hur årets och fjolårets räkenskaper ser ut, så att du är förberedd på om du behöver byta regelverk.

Utnyttja friskvårdsbidraget

Varje år har du som arbetsgivare möjlighet att erbjuda dina anställda en skattefri förmån i form av friskvårdsbidrag. Hur mycket du erbjuder är upp till dig som arbetsgivare – men det finns ett tak på 5 000 kronor per år om det ska vara skattefritt. Har du eller dina anställda inte utnyttjat hela friskvårdsbidraget är det en bra idé att göra det innan årsskiftet, då du inte kan “spara” friskvårdsutrymme från ett år till ett annat.

Läs mer om friskvårdsbidrag och vilken typ av friskvård som är skattefri i vår guide.

Inventera och värdera ditt varulager

Har du ett varulager ska du vid räkenskapsårets slut bestämma varulagrets värde. Detta gör du genom en inventering , vilket innebär att du räknar fram det totala anskaffningsvärdet av ditt varulager genom att gå igenom varje tillgång i lagret. Två olika regler kan användas när du värderar ditt lager: huvudregeln och schablonregeln.

Huvudregeln säger att du inte får ta upp en lagertillgång till ett lägre värde än anskaffningsvärdet. Om nettoförsäljningsvärdet är lägre än anskaffningsvärde väljer du det lägre värdet – ”lägsta värdets princip”. De varor du tar upp till anskaffningsvärdet ska räknas som att det var de som du anskaffade senast. Denna regel kallas för “först in, först ut”, eller FIFO för den engelska förkortningen.

Använder du schablonregeln får du ta upp lagret till 97 procent av det totala anskaffningsvärdet.

Behöver någon periodiseringsfond återföras?

Har ditt företag tidigare gjort avsättningar till en periodiseringsfond är det en bra idé att gå igenom om du vill eller behöver återföra någon av dessa, så att det inte kommer som en överraskning vid bokslutet. Avsättningar till periodiseringsfond ska nämligen återföras till beskattning senast sjätte året efter att du gjorde avsättningen.

Koll på representationsregler vid julfest

Varje år har du två gånger rätt att bjuda dina anställda på personalfest och dra av vissa kostnader för det. Har du inte redan utnyttjat båda dessa tillfällen kan det kanske vara läge att bjuda på julfest? Det finns dock en del regler att hålla koll på kring representation. 

För kostnader som uppstår i samband med personalfest tillåts ett avdrag på 180 kronor exklusive moms per person. Avdrag för kostnader som avser förfriskningar och enklare förtäring får göras så länge kostnaden inte överstiger 60 kronor.

Här hittar du allt du behöver veta om representation.

Rapportera uppgifter till Fora

Har du anställda i ditt företag som går under kollektivavtal ska dessa vanligtvis rapporteras till Fora, som administrerar vissa kollektivavtalade försäkringar. På Foras hemsida rapporteras både slutliga löner för föregående år och preliminära löner för innevarande år. Uppgifterna kan lämnas in från och med 2 januari till och med 31 januari 2024. 

För att underlätta för dig som administrerar löner har vi samlat allt att tänka på inför ett nytt löneår på ett ställe.

Årsomföra fakturor vid kontantmetoden

Fakturerar du enligt kontantmetoden ? Har du några obetalda kund- eller leverantörsfakturor på räkenskapsårets sista dag behöver du bokföra dessa som en kundfordran respektive leverantörsskuld. Detta för att försäljning och/eller inköp med tillhörande moms ska hamna i rätt period. I Fortnox faktureringsprogram kallas detta för Årsomföring.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.