Vad är Konsolidering?

Konsolidering är ett begrepp som kan användas när man talar om aktiemarknaden, men också som ekonomisk term för att beskriva sammanslagningen av två eller flera bolag eller inom koncernredovisning när man slår samman finansiella rapporter från ett moderbolag och minst ett dotterbolag.

Vad betyder att konsolidera?

Termen konsolidering har alltså olika innebörd beroende på om den används på aktiemarknaden eller inom koncernredovisning. Ordet konsolidera kommer från det latinska ordet consolidare och betyder att förbättra eller förstärka strukturen hos något, men innebörden kan alltså variera beroende på vilket faktaområde ordet används inom. Nedan kommer en kort förklaring av de olika betydelserna av begreppet.

Konsolidering som ekonomisk term

När man talar om konsolidering av bolag betyder det att två eller flera bolag slås ihop för att göra dem till en enhet. Då slås bolagens samtliga skulder , tillgångar och andra eventuella finansiella resurser ihop. Inom koncernredovisning innebär termen konsolidering att man sammanfogar finansiella rapporter från ett moderbolag och åtminstone ett dotterbolag eller intressebolag till en och samma koncernrapport. Innan det sker måste alla transaktioner och poster som skett mellan de olika bolagen i koncernen elimineras. Som ekonomisk term kan en konsolidering alltså beskriva en sammanläggning av resultaträkning och balansräkningar , en förstärkning av ett företags ekonomiska ställning eller ett bolags uppgående i ett annat bolag. Konsolidering brukar vara förenat med en måttlig men stabil tillväxt.

Konsolidering på aktiemarknaden

När man talar om aktiemarknaden används konsolidering istället som begrepp för att beskriva en aktiekurs som rör sig i sidled. Enkelt förklarat är det när en aktie för tillfället inte befinner sig i en tydlig trend och därför varken rör sig nedåt eller uppåt och när det är jämvikt mellan tillgång och efterfrågan på den specifika aktien.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.