Vad är Eget uttag?

Owner withdrawals

Eget uttag är ett uttag från ett företag för privat bruk, ofta i kontanter.

Relaterade ord

Enskild firma Handelsbolag Lön Företagsform Kommanditbolag Eget kapital

Mer om Eget uttag

Uttag för privat bruk i enskild firma, handels- och kommanditbolag

När du driver ett företag kan du göra egna uttag för privat bruk. Det handlar vanligtvis om likvida medel men kan även vara varor, tjänster eller andra tillgångar. Eget uttag är särskilt relevant för dig som driver enskild firma, då ägaren inte tar lön i vanlig mening utan istället egna uttag. Som enskild näringsidkare räknas du nämligen inte som anställd i företaget. Detsamma gäller även för kommandit- och handelsbolag. Eget uttag räknas inte som en kostnad och påverkar inte företagets resultat. Skatten räknas alltså inte på de egna uttagen, utan på verksamhetens överskott. Det egna uttagen måste därför planeras väl så att det finns pengar kvar till skatter och egenavgifter. Ett eget uttag minskar företagets eget kapital och bokförs löpande som kapitaluttag under räkenskapsåret.

Eget uttag i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Även i ett aktiebolag och i ekonomiska föreningar kan man en viss typ av eget uttag, men då i form av utdelningar och återbetalningar (aktiebolag) eller medlemsinsatser (ekonomisk förening). Detta betyder att företagets eller föreningens skuld till ägaren eller medlemmen minskar. Är man som företagare anställd i sitt aktiebolag eller ekonomiska förening får man lön istället för egna uttag för sitt arbete, och denna beskattas genom betalning av sociala avgifter och arbetsgivaravgifter.

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?