Publicerad: 16 maj 2024|Senast uppdaterad: 17 maj 2024

Vad är ett API och hur fungerar det?

De flesta företag arbetar dagligen i olika affärs- och ekonomisystem. För att kunna överföra data mellan de olika systemen används integrationer. Dessa integrationslösningar förenklar och effektiviserar företagarens arbetsmetoder på många olika sätt. Integrationer behövs helt enkelt för att ett företags systempussel ska fungera smidigt och effektivt, och det är här som API spelar en viktig roll.

Vad är ett API? 

API (Application Programming Interface) är en funktion som gör att flera system kan anslutas till varandra och utbyta data och information på ett strukturerat och formaliserat sätt. API:er används bland annat i mobilapplikationer, på webbsidor och i olika datasystem. Tack vare API kan två eller flera system kommunicera med varandra. Ett ordbehandlingsprogram kan exempelvis, via ett API, kommunicera med datorns operativsystem och en skrivare för att skriva ut ett dokument. I ett digitalt system kan ett API vara kopplingen mellan exempelvis ett affärssystem och en bank. API:et fungerar som en bro mellan programmen för att få dem att samarbeta.

Skillnad på REST och SOAP API

Det finns flera olika tekniker för API. De vanligaste typerna av API:er är REST API och SOAP API. REST (Representation State Transfer) är ett skalbart API som används för att bygga olika användarspecifika lösningar. SOAP (Simple Objekt Access Protocol) är ett  mer komplext API och kräver att utvecklaren förhåller sig till ett striktare ramverk.  

Hur fungerar API

Ett API består av olika byggstenar som kallas för endpoints, och det är dessa byggstenar som möjliggör effektiva lösningar mellan olika system. Lösningarna anpassas och justeras efter användarens behov. Ju fler API:er, alltså ju fler byggstenar, desto smartare lösningar kan du som användare dra nytta av. 

Hur använder man ett API för att integrera system?

För att kunna göra en sömlös anslutning mellan olika system måste de mötas och kommunicera. På en digital plattform kan integrationen av olika system ske via ett API. API:et fungerar då som kopplingen mellan systemen och ser till att all informationsöverföring tolkas i realtid. API-integration möjliggör automatiserade affärsprocesser som enkelt kan uppdateras efter behov. För företag som vill utnyttja modern företags-IT är API:er en nödvändighet. 

Öppna och stängda API:er 

API:er kan vara antingen öppna eller stängda. Ett öppet API tillåter vem som helst att använda den data som finns eller utvalda delar av informationen. Det betyder dock inte att det sker utan kontroll eller att det alltid är kostnadsfritt. Ett exempel på ett öppet API är ett bussbolag som låter en mobilapp använda data som finns i bussbolagets tidtabeller och förseningsinformation. Ett stängt API hanterar data mellan en eller flera bestämda parter. Det kan till exempel handla om ett kassasystem inom en butikskedja eller data i ett internt vårdsystem.

Vad är öppna data?

Öppna data är data och information som får användas fritt av alla, utan kostnader och licenser. Öppna data används av företag, studenter och forskare, men även av privatpersoner, och resulterar i många smarta tjänster. Det kan handla om allt från effektiviseringar inom sjukvården till väderappar eller skolmatsedlar. 

Fördelar med dataöverföring via Fortnox API 

Om du använder Fortnox tjänster för till exempel fakturering och bokföring så finns det många fördelar med att också använda våra utvecklingspartners integrationer och system. Idag erbjuder vi hundratals integrationer som utvecklats av en mängd olika mjukvarubolag både i Sverige och utomlands. Alla publika integrationer som våra utvecklingspartners erbjuder på vår marknadsplats för integrationer har granskats och kvalitetssäkrats före publicering.

Integrationerna uppdateras och vidareutvecklas kontinuerligt för att möta nya behov. Idag är exempelvis AI en stor fråga. Hur och på vilket sätt kan AI underlätta och göra ditt företags arbetsmetoder mera effektiva? Nya lagar och regler förändrar ständigt både efterfrågan på utbudet av system som tack vare integrationer kan kopplas till ditt affärssystem.