Driva Företag|18 August 2020

Import och export från och till Kina

Två lådor med kinesiska flaggan på
När du ska börja bedriva handel med Kina finns det flera olika saker att tänka på. Vilka regler är det som gäller? Vilka tillstånd krävs? Vad finns det för tullregler och tullavgifter? Den här guiden är för dig som är småföretagare och som funderar på att importera och exportera från och till Kina.

Importera från Kina

Om du ska beställa varor från Kina för import till Sverige eller EU finns en del praktiska saker att tänka på.

 • Ta reda på vilken varukod som varan har. Via den får du information om krav och regler. Använd Tullverkets verktyg "Tulltaxan".

 • Ansök om ett Eori-nummer hos Tullverket, vilket är ett registreringsnummer som krävs för tullrelaterad verksamhet.

 • Ta reda på vilka produktkrav varan har i Sverige eller EU. Det kan till exempel handla om CE-märkning.

 • Ta reda på vilka tillstånd som krävs för att importera varan till Sverige.

 • En tulldeklaration ska lämnas till Tullverket varje gång du importerar varor. Läs mer på Tullverkets webbplats.

 • Moms ska redovisas och betalas i Sverige, inte i Kina. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Tillstånd för att importera från Kina

För att få importera varor från Kina behöver du och ditt företag registreras som importör, vilket innebär att du erhåller ett Eori-nummer. Du ansöker om Eori-nummer på Tullverkets hemsida, vilket är kostnadsfritt.

Olika tillstånd behövs beroende på vilken typ av vara som du importerar från Kina. Varor du säljer vidare inom EU måste exempelvis klassas som säkra, och behöver därför uppfylla kraven för CE-märkning. Till exempel ska leksaker och personlig skyddsutrustning vara CE-märkta. Du har ett produktansvar och ett ansvar att anmäla farliga produkter som du kan ha sålt på marknaden.

Läs mer om CE-märkning på EU-kommissionens webbplats ›

Om du ska importera regelbundet från Kina kan du behöva andra tillstånd också. Exempel på sådana är betalningsanstånd och tillstånd till samlad garanti. Planera i god tid och läs på om vad som gäller just de produkter som du avser att beställa från Kina.

Besök Tullverkets webbplats för mer information om vilka tillstånd som krävs ›

Importrestriktioner

Vissa varor har särskilda importrestriktioner. Det är därför viktigt att du kontrollerar om det behövs några speciella tillstånd eller licenser för de specifika varor som du ska importera. Importrestriktioner kan bero på handelspolitiska skäl eller med hänsyn till miljö, hälsa eller säkerhet. En annan anledning kan vara att förhindra spridning av djur- eller växtsjukdomar.

Läs mer om importrestriktioner på Tullverkets webbplats.

Importmoms

När du handlar från Kina ska du inte betala moms i Kina, utan den ska istället redovisas och betalas i Sverige. Om ditt företag är momsregistrerat betalar du importmomsen till Skatteverket. I annat fall betalas momsen till Tullverket. Samma momssatser som inhemsk handel gäller, vilket innebär att de flesta varor har 25 procent moms. På livsmedel är momsen 12 procent, och för varor inom kulturområdet, exempelvis tidningar och böcker, är momsen 6 procent.

För att beräkna importmomsen multiplicerar man momssatsen med produktens tullvärde, vilket är summan av priset för varan, frakt, försäkring, tull och andra statliga skatter samt bikostnader som till exempel transport- och försäkringskostnader.

Tullavgift

Vid import av varor från Kina ska du betala tullavgift. Den beräknas utifrån varornas tullvärde samt tullsats. Tullvärdet räknar du ut genom att lägga samman varans pris och frakt- och försäkringskostnader. Häri ingår även lastning, lossning och hantering fram till EU:s gräns. Vilken tullsats som gäller beror på varans varukod som du fram genom att klassificera varan. Alla varor har nämligen egna specifika varukoder som sedan ligger till grund för bland annat tullsats, bestämmelser, avgifter och statistik. Det är därför viktigt att klassificeringen blir rätt. Du kan själv göra klassificeringen i Tullverkets söksystem Tulltaxan.

Exportera till Kina

Nedan har vi listat saker att tänka på vid export till Kina.

 • Ansök om Eori-nummer hos Tullverket.

 • Ta reda på vilka produktkrav som kan finnas i Kina.

 • Undersök om det krävs tillstånd för att exportera varan från Sverige.

 • Lämna en tulldeklaration till Tullverket när du exporterar.

 • Du ska inte lägga på svensk moms på fakturorna vid export.

Tullregler

Tullregler

Vid import och export från och till Kina ska du alltid lämna en tulldeklaration. I importdeklarationen uppger du vilka varor du importerar, vilket värde varorna har samt vilka avgifter du är skyldig att betala. Du lämnar in importdeklarationen antingen digitalt via Tullverkets elektroniska tjänst eller genom att skicka in en blankett.

När du exporterar varor till Kina ska du lämna en exportdeklaration till Tullverket. Här anger du vilka varor du exporterar samt varornas värde. Antingen deklarerar du elektroniskt med Tullverkets internetdeklaration TID, eller via annan systemlösning. Det är vanligt att den som transporterar varorna hjälper till med tulldeklarationen. Tullverket kan begära ytterligare handlingar när det handlar om export. Det är därför bra att förbereda sig genom att ha dokument, så som faktura, exporttillstånd, exportlicens och exportbevis klara och till hands.

Regler kring import och export med EU och USA

Import och export skiljer sig mycket år beroende på vilket land du handlar med. Därför har vi samlat särskilda bestämmelser för EU och USA.

Allmän information om import & export

Letar du efter mer övergripande information om vad import & export innebär?

Relaterade artiklar