Driva Företag

Publicerad: 17 augusti 2020|Senast uppdaterad: 2 maj 2023

Import- och exporthandel med USA

Den amerikanska flaggan framför ett frakltfartyg
Att handla med länder utanför EU, som till exempel USA, innebär att flera lagar, regler och restriktioner måste efterlevas. Dessutom behöver du veta vilka tillstånd som krävs och vad reglerna säger specifikt om din vara eller tjänst. Vi går igenom allt du behöver veta för att bedriva import- och exporthandel med USA.

En vara eller en tjänst?

Först och främst behöver du göra klart om det är en vara eller tjänst som handeln rör sig om. Detta är viktigt då moms- och tullregler skiljer sig åt mellan dem båda.

Vid handel med USA måste nämligen varor tulldeklareras, vilket inte är nödvändigt om det gäller en tjänst. En bra tumregel för att avgöra om något är en vara eller tjänst är att varor är saker som går att ta på, exempelvis kläder eller datorer, medan tjänster är uppdrag som utförs åt en annan part.

I följande avsnitt görs antagandet att det är en vara som du vill importera eller exportera från/till USA.

Importera varor från USA

När du beställer varor från USA för import till Sverige eller EU finns en del praktiska saker att tänka på.

Tillstånd vid import från USA

Vid import av varor från USA behöver du registrera dig som importör för att erhålla ett Eori-nummer. Ansökan görs på Tullverkets webbplats och är helt kostnadsfritt. Beroende på vilken typ av vara du vill importera kan det krävas olika tillstånd, exempelvis tillstånd för betalningsanstånd eller samlad garanti.

Om du ska importera hälsokostprodukter behöver du ta kontakt med Läkemedelsverket. Vid import av tobak och alkohol kontaktar du Skatteverket. Gäller det import av färsk frukt och grönsaker söker du tillstånd hos Jordbruksverket.

Importmoms vid handel med USA

Vid import av en vara från USA ska du betala importmoms i Sverige. Momsregistrerade företag betalar som vanligt momsen till Skatteverket, medan icke-momsregistrerade företag betalar till Tullverket. För de flesta varor är importmomsen 25 %. För livsmedel är den dock 12 % och för varor inom kultur, såsom tidningar och böcker, är importmomsen 6 %.

Importmomsen beräknas på summan av:

 • Tullvärdet för varan (priset, inklusive frakt och försäkring fram till EU).

 • Eventuell tull och andra statliga skatter än moms.

 • Andra kostnader, som exempelvis transport och försäkring, fram till den ort inom EU som varan ska transporteras till.

Exportera varor till USA

För att exportera till USA behöver du ha vissa tillstånd samt att ditt företag är registrerat som exportör.

 • Ansök om Eori-nummer hos Tullverket .

 • Ta reda på vilka produktkrav som finns för varan i USA.

 • Undersök om det krävs tillstånd för att exportera varan från Sverige.

 • Lämna en tulldeklaration till Tullverket när du exporterar.

 • Lägg inte på svensk moms då varan faktureras.

Tillstånd för att exportera till USA

För att ett företag ska få bedriva handel med USA, måste företaget finnas med i EU:s register över ekonomiska aktörer – Eori – vilket står för Economic Operator Registration and Identification. Ansökan om ett Eori-nummer görs på Tullverkets webbplats . Det kostar ingenting och ansökan hanteras vanligen mycket snabbt.

Det finns ett flertal tillstånd som ditt företag måste ha för att få exportera till USA. Förutom att vara registrerad exportör (med ett Eori-nummer) behöver du också ha tillstånd att utfärda ursprungsintyg och godkänd plats vid export. Beroende på typ av produkt som ska exporteras kan det behövas ytterligare tillstånd från andra myndigheter. Till exempel behöver du kontakta Naturvårdsverket om du ska exportera kylskåp eller frysar, och Riksantikvarieämbetet om det handlar om kulturföremål.

Tullregler

Tull från USA

Vid import och export från/till USA måste en tulldeklaration lämnas till Tullverket.

Ange vilka varor som ska exporteras eller importeras samt varornas värden. Du kan antingen deklarera via Tullverkets internetdeklaration TID eller via en annan systemlösning. Många företag väljer att anlita ett ombud för hantering av tulldeklarationen. Till exempel brukar speditionsföretaget som transporterar dina varor kunna agera ombud och hjälpa till med tulldeklarationen.

Klassificera varan – bestäm varukod

Vid både import och export ska dina varor klassificeras. Alla varor ska ha specifika varukoder som sedan bestämmer vilken tullsats, tullavgift och importmoms som gäller. Varukoden används också för vissa bestämmelser och statistik. Det är alltså viktigt att klassificeringen blir korrekt, och behöver du hjälp med detta kan du kontakta Tullverket eller använda deras söksystem Tulltaxan .

Tullavgifter

Vid import av varor från USA ska man betala tullavgifter. Om du inte betalar tullavgift i samband med att varan deklareras kommer du att få en tullräkning. Hur tullräkningen hanteras beror på hur ditt företag ser ut. För att betala tullavgift via tullräkning behöver ditt företag ett tillstånd för betalningsanstånd från Tullverket.

Om du inte deklarerar korrekta tull- och skatteavgifter måste du betala tulltillägg. Lämnar du in tulldeklarationen för sent blir du debiterad en förseningsavgift från Tullverket.

Tullregler

Det finns olika regler och bestämmelser beroende på vilken vara du vill importera eller exportera från/till USA. Skälen bakom reglerna kan vara handelspolitiska eller bero på miljö, hälsa eller säkerhet. Det kan också finnas regler för att förhindra spridning av djur- och växtsjukdomar. Vapen, narkotika och läkemedel är exempel på varor för vilka det finns specifika regler och bestämmelser.

Förbrukade köldmedier som finns i kylskåp, frysar och luftkonditioneringsanläggningar har särskilda tullregler eftersom de vanligtvis innehåller ozonnedbrytande ämnen. Om du ska importera eller exportera den här typen av varor är det viktigt att kontakta Naturvårdsverket för mer information.

Exempel på varor med särskilda tullregler och restriktioner är:

 • Livsmedel

 • Kulturföremål

 • Jordbruksprodukter

 • Kemiska produkter

 • Radioaktivt avfall

 • Levande djur och animaliska produkter

 • Utrotningshotade växter och djur

Läs mer om särskilda restriktioner på Tullverkets webbplats .

Regler kring import och export med EU och Kina

Ska du handla med något annat land än USA? Import och export skiljer sig mycket åt beroende på vilket land du handlar med. Spana gärna in våra guider för handel med Kina och EU nedan för lite hjälp på vägen.

Allmän information om import & export

Letar du efter mer övergripande information om vad import & export innebär?

Relaterade artiklar

Bokföring|Driva Företag|Skatter & moms|Lön

Publicerad: 16 september 2020|Senast uppdaterad: 14 november 2023

Representation – allt du behöver veta!

Reglerna kring representation upplevs ofta som krångliga och svåra att hålla reda på. Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller vid olika typer av...

Allt om skatter och moms

Skatter är kanske inte det mest inspirerande ämnet för en företagare att fördjupa sig i, men nog så viktigt. Med rätt kunskaper om regelverket minimerar du både risken att det blir fel – och risken att du betalar för mycket.

Allt om import & export

Som småföretagare kan det vara mycket att tänka på när du ska arbeta med import och export. Här går vi igenom generell information – men också vad som gäller för specifika regioner.

Allt om att driva företag

Ingen guide om att driva företag kan vara komplett, men här har vi samlat några av de vanligaste frågorna en företagare stöter på i sin vardag, inklusive tips på var du kan läsa mer.

7 tips på gratis marknadsföring

Marknadsföringen är en stor del av att driva ett företag. Är du nystartad och vill få ditt företag att synas, eller helt enkelt bara få in nya kunder? Vi delar

Import och export inom EU

Inom EU är det i princip fri rörlighet för varor, vilket innebär att du i regel inte behöver lämna någon tulldeklaration när du bedriver handel inom unionens

Belopp och procentsatser för 2024

Arbetsgivaravgifter, traktamenten, moms och särskild löneskatt? Det är många belopp och procentsatser att hålla koll på inför varje nytt inkomstår. Håll dig

Nya lagar och regler 2023

Nytt år innebär nya lagar och regler att ta hänsyn till – och 2023 är inget undantag. Vi har sammanställt ett antal lag- och regelnyheter som börjar gälla i

Nya lagar och regler 2021

Nytt år innebär nya lagar. Under inkomståret 2021 utvidgas rut-avdraget och taket höjs, en tillfällig pandemilag införs, och bolagsskatten sänks. Här listar vi

Så startar du en e-handel

Två av tre personer handlar på internet under en genomsnittlig månad. Om ditt företag finns på nätet och har en e-handel, kan du fånga kunder som annars inte

GDPR-guide för företagare

En ständigt aktuell fråga för alla som sysslar med personuppgifter - vilket är i princip alla organisationer och företag i dag – är EU:s dataskyddsförordning

Nya lagar och regler 2022

Nytt år innebär ofta en hel del nya lagar och regler att ta hänsyn till – så även i år. Vi har sammanställt ett antal nyheter som tillkommit i samband med

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.