Driva Företag

Publicerad: 9 november 2021|Senast uppdaterad: 2 maj 2023

Allt om import & export

En man ute som står mitt i ett majsfält
Som småföretagare kan det vara mycket att tänka på när du ska arbeta med import och export. Det finns flera restriktioner, lagar och regler som varierar beroende på produkt, vikt, värde och antal. Regionen du handlar med har också betydelse, då regler skiljer sig från EU-länder och länder utanför EU som till exempel USA eller Kina. I denna artikel går vi igenom generell fakta om import och export. Vill du läsa mer om specifika regler för olika regioner finns fördjupningsartiklar att hitta längre ned.
Vad är import?

Vad är import?

Import innebär att du tar in en vara från ett annat land. Om varan anländer till Sverige från ett land utanför EU ska företaget deklarera den genom att fylla i en importdeklaration. För länder inom EU har vi i princip fri rörlighet, vilket gör att en importdeklaration inte behövs.

När du ska importera från ett land utanför EU finns det flera lagar och regler, förutom importdeklaration, som du behöver ha koll på. Du behöver också registrera ditt företag som importör och tillhandahålla ett Eori-nummer (ett typ av kundnummer hos Tullverket som består av SE + 10 siffror). Det här gör du genom att ansöka om Eori-nummer hos Tullverket .

Tullavgift och importmoms

Både tullavgift och importmoms tillkommer när du köper varor från länder utanför EU. Om du har ett momsregistrerat företag betalar du in momsen till Skatteverket. Har du inte ett momsregistrerat företag betalar du momsen till Tullverket.

Vilka tullavgifter som gäller beror på varan som du importerar, dess tullvärde och tullsats. Tullvärdet beräknas som priset på varan samt försäkrings- och fraktkostnader inklusive lastning, hantering och lossning. Varukoden för din vara avgör vilken tullsats som gäller. Varukoden får du fram när du klassificerar varan.

 • För att klassificera en vara behöver du bestämma rätt varukod. Alla varor har speciella varukoder som sedan ligger till grund för att bestämma tullsats, avgifter, statistik och andra bestämmelser. Det är väldigt viktigt att klassificeringen av varan blir korrekt.

Mer information om klassificering och varukoder hittar du på Tullverkets webbplats .

Vad är export?

Vad är export?

Export innebär att du skickar en vara till ett annat land. Vanligtvis sker detta i samband med försäljning, men det kan även gälla andra försändelser.

Inom EU:s tullunion, som Sverige är en del av, finns inga tullar mellan medlemsländerna. Istället finns en gemensam tullmur mot resten av världen. Detta innebär att på EU:s inre marknad så är det i princip fri rörlighet, med vissa undantag, mellan EU:s medlemsstater.

För att ditt företag ska kunna ha import- och exporthandel med länder utanför EU behöver du ha ett Eori-nummer. Eori står för ”Economic Operator Registration and Identification”, och innebär att ditt företag registrerat i EU:s register över ekonomiska aktörer. För att ditt företag ska få ett Eori-nummer gör du en kostnadsfri ansökan på Tullverkets hemsida .

Olika tillstånd för att exportera

När du ska exportera varor krävs det att du har vissa tillstånd. Det finns några typer av tillstånd som är extra viktiga att tänka på om du planerar eller funderar på exportera på regelbunden basis.

 • Registrerad exportör (Rex) - När du har ansökt och blivit registrerad som exportör får du ett Rex-nummer. Rex används vid export av ursprungsvaror till flera av de länder som EU slutit frihandelsavtal med, samt till GSP-länder och ULT. Även företag inom EU använder Rex när de vidaresänder GSP- eller ULT-varor. Du hittar mer information på Tullverkets webbplats .

 • Ursprungsintyg vid export - Ett relativt nytt system som över tiden kommer att ersätta GSP-certifikat. Du hittar mer information om intyget på Tullverkets webbplats .

 • Godkänd plats vid export - Om dina varor ska sändas för export från exempelvis platsen där de lastas istället för ett tullkontor, ska du ansöka om detta.

Tulldeklaration vid export

Det är viktigt att klassificera dina varor eftersom klassificeringen ligger till grund för vilka avgifter, tullsatser, bestämmelser och statistikkrav som gäller. Varor som exporteras ska ha specifika varukoder, vilka du kan få fram genom Tullverkets verktyg Tulltaxan .

När tillstånd och licenser är på plats kan du börja exportera. Vid export av en vara behöver du lämna en tulldeklaration till Tullverket. I tulldeklarationen anger du vilka varor du exporterar samt vilka värden dessa har. Det här kan du göra digitalt via Tullverkets internetdeklaration TID, eller via annan systemlösning. Du kan också anlita ett ombud som gör det åt dig. Ofta kan företaget som transporterar dina varor också agera som ombud och hjälpa till med tulldeklarationen.

Tullregler

Tullregler

Vissa varor har speciella regler och bestämmelser vid import och export. Det kan bero på till exempel handelspolitiska skäl eller med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet.

Några exempel på varor med särskilda restriktioner och tullregler:

 • Jordbruksprodukter

 • Livsmedel

 • Kulturföremål

 • Kemiska produkter

 • Radioaktivt avfall

 • Animaliska produkter och levande djur

 • Utrotningshotade djur och växter

 • Läkemedel

Dessutom har varor såsom förbrukade köldmedier, exempelvis kylskåp, frysar eller luftkonditioneringsanläggningar, specifika tullregler eftersom de ofta innehåller ozonnedbrytande ämnen. Kontakta Naturvårdsverket för mer information om den här typen av varor.

Du hittar mer information om varor som har särskilda restriktioner på tullverket.se.

Regler kring import och export

Regler kring import och export med USA, Europa och Kina

Import och export skiljer sig mycket år beroende på vilket land du handlar med. Det är till exempel lättare att handla med ett land som har frihandelsavtal med EU.

Relaterade artiklar

Bokföring|Driva Företag|Skatter & moms|Lön

Publicerad: 16 september 2020|Senast uppdaterad: 14 november 2023

Representation – allt du behöver veta!

Reglerna kring representation upplevs ofta som krångliga och svåra att hålla reda på. Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller vid olika typer av...

Allt om skatter och moms

Skatter är kanske inte det mest inspirerande ämnet för en företagare att fördjupa sig i, men nog så viktigt. Med rätt kunskaper om regelverket minimerar du både risken att det blir fel – och risken att du betalar för mycket.

Import- och exporthandel med USA

Att handla med länder utanför EU, som till exempel USA, innebär att flera lagar, regler och restriktioner måste efterlevas. Dessutom behöver du veta vilka

Allt om att driva företag

Ingen guide om att driva företag kan vara komplett, men här har vi samlat några av de vanligaste frågorna en företagare stöter på i sin vardag, inklusive tips på var du kan läsa mer.

7 tips på gratis marknadsföring

Marknadsföringen är en stor del av att driva ett företag. Är du nystartad och vill få ditt företag att synas, eller helt enkelt bara få in nya kunder? Vi delar

Import och export inom EU

Inom EU är det i princip fri rörlighet för varor, vilket innebär att du i regel inte behöver lämna någon tulldeklaration när du bedriver handel inom unionens

Belopp och procentsatser för 2024

Arbetsgivaravgifter, traktamenten, moms och särskild löneskatt? Det är många belopp och procentsatser att hålla koll på inför varje nytt inkomstår. Håll dig

Nya lagar och regler 2023

Nytt år innebär nya lagar och regler att ta hänsyn till – och 2023 är inget undantag. Vi har sammanställt ett antal lag- och regelnyheter som börjar gälla i

Nya lagar och regler 2021

Nytt år innebär nya lagar. Under inkomståret 2021 utvidgas rut-avdraget och taket höjs, en tillfällig pandemilag införs, och bolagsskatten sänks. Här listar vi

Så startar du en e-handel

Två av tre personer handlar på internet under en genomsnittlig månad. Om ditt företag finns på nätet och har en e-handel, kan du fånga kunder som annars inte

GDPR-guide för företagare

En ständigt aktuell fråga för alla som sysslar med personuppgifter - vilket är i princip alla organisationer och företag i dag – är EU:s dataskyddsförordning

Nya lagar och regler 2022

Nytt år innebär ofta en hel del nya lagar och regler att ta hänsyn till – så även i år. Vi har sammanställt ett antal nyheter som tillkommit i samband med

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.