Valberedning

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Utöver det ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden. Årsstämman 2022 beslutade att valberedningen för 2023 ska bestå av ledamöter utsedda av de tre, till röstetalet, största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti 2022, jämte styrelseordföranden. Till ordföranden ska utses den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. 

Inför stämman 2023 utgjordes valberedningen av:

Mathias Svensson (ordförande) - First Kraft AB,
Monica Åsmyr - Swedbank Robur Fonder AB
Peter Nichols - Vor Capital LLP
Olof Hallrup - Styrelseordförande Fortnox AB

Mer information hittar du under rubriken Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete, som finns att läsa här.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.