Bolagsstyrning

Koncernledning

Tommy Eklund

VD och koncernchef

Född: 1976
Anställd sedan: 2020
Utbildning: Tommy har en Master of Science inom fysik och datavetenskap från Linköpings universitet.
Bakgrund: Tommy har lång erfarenhet av att leda bolag och verksamheter inom techbranschen och har tidigare bland annat varit vd på IST Group AB. Innan dess har han haft flertalet ledande roller inom Saab-koncernen.
Övriga uppdrag*: Styrelseordförande i Växjö Tennisklubb.

Egna och närståendes innehav*: 353 802 aktier.

Roger Hartelius

VICE VD/CFO

Född: 1972
Anställd sedan: 2017
Utbildning: Roger har en magisterexamen i ekonomi vid Linnéuniversitetet.
Bakgrund: Roger har haft ledande roller i internationella techbolag, bland annat som vd och CFO på IST International AB, CFO på Readly International AB samt CFO på Sörman Information AB.

Egna och närståendes innehav*: 202 281 aktier samt 2 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Jesper Svensson

Affärsområdeschef Entreprenören

Född: 1972
Anställd sedan: 2013
Utbildning: Jesper har studerat datavetenskap.
Bakgrund: Jesper har haft flera ledande roller inom techbolag, bland annat som CTO och utvecklingschef på Fortnox samt Head of Development och Head Architect på Boss Media AB.

Egna och närståendes innehav*: 120 520 aktier samt 2 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Ola Bergqvist

Affärsområdeschef Företagande

Född: 1978.
Anställd sedan: 2019
Utbildning: Ola har en ekonomie kandidatexamen från Linnéuniversitetet.
Bakgrund: Ola har erfarenhet från ledande roller inom Fortnox och PostNord AB, bland annat som försäljningschef, Team Manager Consumer Solutions och Product Manager.
Övriga uppdrag*: Styrelseuppdrag för Nyföretagarcentrum Sverige.

Egna och närståendes innehav*: 1 140 aktier.

Charlotta Lundberg

Affärsområdeschef Byrån

Född: 1976
Anställd sedan: 2023
Utbildning: Charlotta har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Bakgrund: Charlotta har mångårig erfarenhet från ledande chefspositioner, bland annat inom EF Education. Tidigare befattningar inkluderar även en position i den svenska ledningen för Hi3G Access AB/ mobiloperatören 3.
Övriga uppdrag*: Styrelseledamot i Smetone Holding AB

Egna och närståendes innehav*: -

Johan Lundgren

COO / Affärsområdeschef Firman

Född: 1983
Anställd sedan: 2021
Utbildning: Johan har en Master i Industrial and Financial Management från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Bakgrund: Johan har haft flera ledande roller inom Hennes & Mauritz AB, bland annat global chefsekonom för deras expansionsavdelning och motsvarande roll för Global Sales and Operations.
Övriga uppdrag*: Styrelseledamot Meitner AB

Egna och närståendes innehav*: 7 996 aktier samt 5 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Anna Bergius

Affärsområdeschef Marknadsplatsen

Född: 1976.
Anställd sedan: 2021
Utbildning: Anna har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.
Bakgrund: Anna har flera års erfarenhet av ledande roller inom tech- och mediebolag, bland annat som affärsområdeschef och marknadschef på Blocket AB och Schibsted samt Head of Nordics på Betsson. Anna är även mentor i flera nätverk.
Övriga uppdrag*: Styrelseledamot i Lotstornet AB. Styrelsesuppleant i Everpoint Holdings AB och Alabio AB.

Egna och närståendes innehav*: 6 339 aktier samt 5 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Michael Hansen

Affärsområdeschef Pengar

Född: 1971
Anställd sedan: 2021
Utbildning: Michael har en Bachelor of Science i Business Administration vid Högskolan Kristianstad.
Bakgrund: Michael har en lång bakgrund som grundare, vd och på styrelsenivå från flertalet branscher, men med digitalisering, förändring och tillväxt som en röd tråd. Han har även gjort investeringar i över 20-talet unga och snabbväxande bolag samt senast grundat och varit vd för fintechbolagen Capcito och Monto.
Övriga uppdrag*: Styrelseordförande i edtechbolaget Binogi AB samt Everysport Media Group AB (noterat på Spotlight) och ledamot i ett antal onoterade tillväxtbolag, t.ex. Capcito Finance AB och Monto.ai AB.

Egna och närståendes innehav*: 1 140 aktier.

*Aktieinnehav och uppdrag per: 2023-06-30

Ersättningar 2022
Ta del av koncernledningens ersättningar och incitamentprogram för 2022.
Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.