Fortnox aktie

Utdelningspolicy

Fortnox strävar efter att ge en långsiktigt stabil utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad koncernen kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna. Fortnox har som långsiktig målsättning att dela ut 30 – 50 procent av koncernens resultat efter skatt.

Utdelning, omräknad för split 10:1 2022 (SEK)

20232022202120202019201820172016201520142013
0,200,120,80,0750,050,0350,0250,0200,0160,0130,012

Återköpsmandat

Årstämman 2024 beslutade i att bemyndiga styrelsen att fram årsstämman 2025, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst 649 654 aktier i bolaget. Syftet med återköpen är ett säkerställande av bolagets åtagande i de pågående aktiesparprogrammen ESSP (2022-2024), riktat till alla anställda i Koncernen. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till marknadspris.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.