Fortnox aktie

Utdelningspolicy

Fortnox strävar efter att ge en långsiktigt stabil utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad koncernen kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna. Fortnox har som långsiktig målsättning att dela ut 30 – 50 procent av koncernens resultat efter skatt.

Utdelning, omräknad för split 10:1 2022 (SEK)

2022202120202019201820172016201520142013
0,120,80,0750,050,0350,0250,0200,0160,0130,012

Återköpsmandat

Vid en extra bolagsstämma 2022 bemyndigades styrelsen att fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst 318 562 aktier i bolaget. Syftet med återköpen av egna aktier är säkerställande av bolagets åtagande i pågående aktiesparprogram (ESSP 2022), riktat till alla anställda i bolaget. Vid bolagsstämman 2023 fattades det beslut om ett nytt aktiesparprogram (ESSP 2023), med ett därtill kopplat mandat om återköp av maximalt 449 456 aktier för att säkerställa leverans till deltagarna i programmet. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till marknadspris.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.