Styrelse & Koncernledning

Fortnox styrelse

Olof Hallrup

Styrelseordförande, ledamot i revisionsutskottet samt ordförande i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2011.

Utbildning: Jur. kand., Civilekonom, Fil Kand. i Handelsrätt.

Bakgrund: Förvaltare. Verksam inom Investment AB Kinnevik och Stena AB under 1980 och 1990-talen. Arbetar sedan 1999 i eget bolag.

Egna och närståendes innehav: 125 780 710 aktier.

Anna Frick

Styrelseledamot samt ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2016.

Utbildning: MBA Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning finansiering och marknadsföring.

Bakgrund: Över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom digital omställning, strategi och kommunikation såväl nationellt som internationellt.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Cell Impact AB (publ), Leo Vegas AB (publ), Lohilo Foods AB (publ), Sensec Holding AB (publ), Svea Ekonomi AB, Above Agency AB, Insamlingsstiftelsen War Child.

Egna och närståendes innehav: 30 760 aktier.

Magnus Gudéhn

Styrelseledamot samt ledamot i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2019.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund: Lång erfarenhet av ledning, teknik, försäljning och digital innovation inom finans, telekom och industri. Många olika roller på konsultbolaget HiQ varav 15 år som vd för olika HiQ-bolag. Arbetar nu som strategisk rådgivare och mentor i eget bolag.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot IT-Total AB.

Egna och närståendes innehav: 20 000 aktier.

Lena Glader

Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2021.

Utbildning: Lena har en civilekonomutbildning från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Bakgrund: Lena Glader, född 1976, är sedan 2019 CFO på Storskogen Group AB som noterades på Nasdaq Stockholm under hösten 2021. Mellan 2014 och 2018 hade Lena samma position på Eastnine AB. Lena började sin yrkeskarriär som aktieanalytiker på Alfred Berg 2000 och har sedan dess även varit partner på Shared Value i London, ansvarig för Investor Relations på Tele2 AB, drivit egen rådgivningsbyrå i Singapore samt varit operativ chef på Diplomat Communications AB.

Övriga uppdrag: Inga.

Egna och närståendes innehav: 1900 aktier.

Per Bertland

Styrelseledamot samt ledamot i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2021.

Utbildning: Per har en Ekonomie Kandidatexamen från Lunds universitet.

Bakgrund: Per Bertland, född 1957, var VD på Beijer Ref AB från 2012 fram till att han lämnade under september 2021 för att istället ta plats i Beijer Ref AB:s styrelse. Under Pers år som VD ökade Beijer Ref AB:s marknadsvärde från 4,6 miljarder SEK till över 70 miljarder SEK och åren kännetecknades av kraftig expansion och ökad lönsamhet.

Övriga uppdrag: Utöver sitt engagemang i Beijer Ref AB är Per sedan 2015 partner på Small Cap Partners. Han sitter även som ordförande i styrelsen i Inwido AB (publ) samt som ledamot i Lindab AB, Aktiebolaget Dendera Holding och IV Produkt AB.

Egna och närståendes innehav: 21 000 aktier.

Fortnox koncernledning

Tommy Eklund

VD

Anställd sedan 2020.

Egna och närståendes innehav: 350 000 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Linnéuniversitetet.

tommy.eklund@fortnox.se

Roger Hartelius

VICE VD/CFO

Anställd sedan 2017.

Egna och närståendes innehav: 200 000 aktier samt 2 000 teckningsoptioner.

roger.hartelius@fortnox.se

Jesper Svensson

Affärsområdeschef Entreprenören

Anställd sedan 2013.

Egna och närståendes innehav: 120 520 aktier samt 2 000 teckningsoptioner.

jesper.svensson@fortnox.se

Ola Bergqvist

Affärsområdeschef Företagande

Anställd sedan 2019.

Egna och närståendes innehav: Inga.

ola.bergqvist@fortnox.se

Camilla Skoog

Affärsområdeschef Byrån

Anställd sedan 2013.

Egna och närståendes innehav: 120 000 aktier. Inga teckningsoptioner.

camilla.skoog@fortnox.se

Johan Lundgren

COO / Affärsområdeschef Firman

Anställd sedan 2021.

Egna och närståendes innehav: 7 500 aktier samt 5 000 teckningsoptioner.

johan.lundgren@fortnox.se

Anna Bergius

Affärsområdeschef Marknadsplatsen

Anställd sedan 2021.

Egna och närståendes innehav: 5 199 aktier och 5 000 teckningsoptioner.

anna.bergius@fortnox.se

Michael Hansen

Affärsområdeschef Pengar

Anställd sedan 2021.

Egna och närståendes innehav: Inga

michael.hansen@fortnox.se

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.