Styrelse & Koncernledning

Aktieinnehav och uppdrag per: 2023-03-31

Fortnox styrelse

Olof Hallrup

Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1958
Invald i styrelsen: 2011
Utbildning: Olof har en jurist kandidatexamen från Lund/Stockholms universitet och en kandidatexamen i ekonomi från Lund universitet.
Bakgrund: Förvaltare. Verksam inom Investment AB Kinnevik och Stena AB under 1980 och 1990-talen. Arbetar sedan 1999 i eget bolag.
Övrig uppdrag: Styrelseordförande i ArtOn24 AB. Styrelseledamot i Afastighetsbolaget i Växjö, Viktor Hallrup AB, Östers Support AB (publ), Nordic e-holding invest AB och Nordiska Virkesbörsen AB. Styrelsesuppleant i Proper Gadget Concept AB och Nordic E-Commerce Group AB.

Egna och närståendes innehav: 114 780 712 aktier

Anna Frick

Styrelseledamot samt ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1968
Invald i styrelsen: 2016
Utbildning: Anna har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning finansiering och marknadsföring.
Bakgrund: Anna har över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom digital omställning, strategi och kommunikation såväl nationellt som internationellt. Tidigare roller är bland annat vice VD i Garbergs Reklam AB, VD Oakwood Creative (del av NoAIgnite AB), styrelseledamot i Nordnet AB (publ), LeoVegas AB (publ), Logistea AB (publ), Above Agency (del av ARC Arise TopCo AB).
Övriga uppdrag: Anna är styrelseledamot i Svea Bank AB, Cell Impact AB (publ), Zinzino AB (publ), Medhelp Care AB (publ).

Egna och närståendes innehav: 820 aktier

Magnus Gudéhn

Styrelseledamot samt ledamot i ersättningsutskottet

Född: 1962
Invald i styrelsen: 2019
Utbildning: Magnus har en civilingenjörsexamen i mekatronik från Kungliga Tekniska Högskolan.
Bakgrund: Magnus har mer än 30 års erfarenhet av ledning, försäljning och digital innovation inom finans, telekom och industri. Han har haft många olika roller på konsultbolaget HiQ, varav 15 år som vd för olika HiQbolag. Magnus har även varit konsult, strategisk rådgivare och mentor i eget bolag.
Övriga uppdrag: Magnus är vd i IT-Total Sweden AB samt styrelseordförande i Qlocx iBoxen Digital AB.

Egna och närståendes innehav: 20 000 aktier.

Lena Glader

Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet

Född: 1976
Invald i styrelsen: 2021
Utbildning: Lena har en civilekonomutbildning från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Bakgrund: Lena började sin yrkeskarriär som aktieanalytiker på Alfred Berg 2000 och har sedan dess även varit partner på Shared Value i London, ansvarig för Investor Relations på Tele2 AB, drivit egen rådgivningsbyrå i Singapore samt varit operativ chef på Diplomat Communications AB. CFO mellan 2014 och 2018 på Eastnine AB.
Övriga uppdrag: Lena är sedan 2019 CFO för Storskogen Group AB som noterades på Nasdaq Stockholm under hösten 2021. Styrelseordförande i Storskogen Soumi Oy samt styrelseledamot i Storskogen UK Ltd, Storskogen Danmark ApS, Storskogen Norway AS, Storskogen Schweiz AG, Storskogen Deutschland GmbH och Storskogen Singapore Pte. Ltd.

Egna och närståendes innehav: 1 900 aktier.

Per Bertland

Styrelseledamot samt ledamot i ersättningsutskottet

Född: 1957
Invald i styrelsen: 2021
Utbildning: Per har en ekonomie kandidatexamen från Lunds universitet.
Bakgrund: Per har 20 års erfarenhet av att arbeta i ledande positioner i börsnoterade bolag. vd på Beijer Ref AB från 2013 till 2021. Ansvarig för cirka 50 företagsförvärv i Europa, Afrika, Asien och Oceanien. Per har varit med och utvecklat private label och medverkat till hållbara lösningar inom HVAC industrin.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aktiebolaget Dendera Holding, Golventreprenad Gruppen och Inwido AB (publ). Styrelseledamot i Beijer Ref AB (publ), IV Produkt Aktiebolag, Lindab International AB (publ), Small Cap Partners AB samt advisor i Aeternum.

Egna och närståendes innehav: 21 000 aktier.

Fortnox koncernledning

Tommy Eklund

VD och koncernchef

Född: 1976
Anställd sedan: 2020
Utbildning: Tommy har en Master of Science inom fysik och datavetenskap från Linköpings universitet.
Bakgrund: Tommy har lång erfarenhet av att leda bolag och verksamheter inom techbranschen och har tidigare bland annat varit vd på IST Group AB. Innan dess har han haft flertalet ledande roller inom Saab-koncernen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Växjö Tennisklubb samt styrelseledamot i Linnéuniversitetet.

Egna och närståendes innehav: 351 656 aktier.

Roger Hartelius

VICE VD/CFO

Född: 1972
Anställd sedan: 2017
Utbildning: Roger har en magisterexamen i ekonomi vid Linnéuniversitetet.
Bakgrund: Roger har haft ledande roller i internationella techbolag, bland annat som vd och CFO på IST International AB, CFO på Readly International AB samt CFO på Sörman Information AB.

Egna och närståendes innehav: 200 996 aktier samt 2 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Jesper Svensson

Affärsområdeschef Entreprenören

Född: 1972
Anställd sedan: 2013
Utbildning: Jesper har studerat datavetenskap.
Bakgrund: Jesper har haft flera ledande roller inom techbolag, bland annat som CTO och utvecklingschef på Fortnox samt Head of Development och Head Architect på Boss Media AB.

Egna och närståendes innehav: 120 520 aktier samt 2 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Ola Bergqvist

Affärsområdeschef Företagande

Född: 1978.
Anställd sedan: 2019
Utbildning: Ola har en ekonomie kandidatexamen från Linnéuniversitetet.
Bakgrund: Ola har erfarenhet från ledande roller inom Fortnox och PostNord AB, bland annat som försäljningschef, Team Manager Consumer Solutions och Product Manager.
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag för Nyföretagarcentrum Sverige.

Egna och närståendes innehav: 496

Charlotta Lundberg

Affärsområdeschef Byrån

Född: 1976
Anställd sedan: 2023
Utbildning: Charlotta har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Bakgrund: Charlotta har mångårig erfarenhet från ledande chefspositioner, bland annat inom EF Education. Tidigare befattningar inkluderar även en position i den svenska ledningen för Hi3G Access AB/ mobiloperatören 3.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Smetone Holding AB

Egna och närståendes innehav: -

Johan Lundgren

COO / Affärsområdeschef Firman

Född: 1983
Anställd sedan: 2021
Utbildning: Johan har en Master i Industrial and Financial Management från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Bakgrund: Johan har haft flera ledande roller inom Hennes & Mauritz AB, bland annat global chefsekonom för deras expansionsavdelning och motsvarande roll för Global Sales and Operations.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Meitner AB

Egna och närståendes innehav: 7 996 aktier samt 5 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Anna Bergius

Affärsområdeschef Marknadsplatsen

Född: 1976.
Anställd sedan: 2021
Utbildning: Anna har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.
Bakgrund: Anna har flera års erfarenhet av ledande roller inom tech- och mediebolag, bland annat som affärsområdeschef och marknadschef på Blocket AB och Schibsted samt Head of Nordics på Betsson. Anna är även mentor i flera nätverk.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Lotstornet AB. Styrelsesuppleant i Everpoint Holdings AB och Alabio AB.

Egna och närståendes innehav: 5 695 aktier samt 5 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Michael Hansen

Affärsområdeschef Pengar

Född: 1971
Anställd sedan: 2021
Utbildning: Michael har en Bachelor of Science i Business Administration vid Högskolan Kristianstad.
Bakgrund: Michael har en lång bakgrund som grundare, vd och på styrelsenivå från flertalet branscher, men med digitalisering, förändring och tillväxt som en röd tråd. Han har även gjort investeringar i över 20-talet unga och snabbväxande bolag samt senast grundat och varit vd för fintechbolagen Capcito och Monto.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i edtechbolaget Binogi AB samt Everysport Media Group AB (noterat på Spotlight) och ledamot i ett antal onoterade tillväxtbolag, t.ex. Capcito Finance AB och Monto.ai AB.

Egna och närståendes innehav: 496

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.