Aktiekapitalets utveckling

Flerårsöversikt över aktiekapitalets utveckling

Aktiedata20212020201920182017
Resultat per aktie, före utspädning, kr0,40,30,20,10,1
Resultat per aktie, efter utspädning, kr0,40,30,20,10,1
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr1,60,80,50,30,2
Operativt kassaflöde per aktie, efter utspädning, kr0,520,450,320,190,15
Antalet utestående aktier, före utspädning, tusental609 740601 350597 850597 150596 200
Antalet utestående aktier, efter utspädning, tusental609 740602 920602 920601 350602 350
Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning, tusental607 940600 290597 580596 730588 730
Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning, tusental608 480602 920602 660601 680594 520
Utdelning per aktie, kr0,080,080,050,040,03
Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.