Investors

Annual report

Fortnox has been listed on Nasdaq Stockholm since April 2022. Prior to that, the company's shares were listed on NGM Nordic SME from 2007.

Below you find English versions of our annual reports for 2022 and 2021. Before that, we only published our reports in Swedish.

Annual and sustainability report 2022

2023-03-07

Ikon customer-number
Antal Kunder
480 k
Ikon arpc
ARPC
233 SEK
Ikon net-sales
Tillväxt
37 %
+
Ikon operating-margin
Rörelsemarginal
36 %
=
Ikon rule-of-fortnox
Rule of Fortnox
73 %
Annual report 2021
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2021.
Annual report 2020
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2020.
Annual report 2019
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2019.
Annual report 2018
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2018.
Annual report 2017
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2017.
Annual report 2016
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2016.
Annual report 2015
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2015.
Annual report 2014
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2014.
Annual report 2013
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2013.
Annual report 2012
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2012.
Annual report 2011
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2011.
Annual report 2010
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2010.
Annual report 2009
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2009.
Annual report 2008
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2008.
Annual report 2007
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2007.
Annual report 2006
Här har vi samlat all dokumentation knuten till årsredovisningen 2006.
Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.