Investerare

Finansiella rapporter

Nedan återfinns de ekonomiska rapporter som Fortnox AB har lämnat sedan listningen på NGM Nordic MTF.

Ur Kvartalsrapport 2, 2019

Nettoomsättning

128,8 Mkr

Rörelseresultat

39,9 Mkr

Tillväxt

43,4 procent

Rörelsemarginal

31,0 procent

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006