Investerare

Finansiella rapporter

Nedan återfinns de ekonomiska rapporter som Fortnox AB har lämnat sedan listningen på NGM Nordic MTF.

Ur senaste kvartalsrapporten:

Nettoomsättning

113,5 Mkr

Rörelseresultat

32 Mkr

Tillväxt

38,8 procent

Rörelsemarginal

28,2 procent

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006