Investerare

Finansiella rapporter

Nedan återfinns de ekonomiska rapporter som Fortnox AB har lämnat sedan listningen på NGM Nordic MTF.

Ur Kvartalsrapport 3, 2019

Nettoomsättning

136,5 Mkr

Rörelseresultat

55,1 Mkr

Tillväxt

42,7 procent

Rörelsemarginal

40,3 procent