Investerare

Finansiella rapporter

Nedan återfinns de ekonomiska rapporter som Fortnox AB har lämnat sedan listningen på NGM Nordic MTF.

Ur Bokslutskommunikén 2019

Nettoomsättning

532,1 Mkr

Rörelseresultat

172,2 Mkr

Tillväxt

42,1 procent

Rörelsemarginal

32,4 procent