Finansiella rapporter 

Nedan återfinns de ekonomiska rapporter som Fortnox AB har lämnat sedan listningen på NGM Nordic MTF.

Ur senaste kvartalsrapporten:

Nettoomsättning

113,5 Mkr

Rörelseresultat

32 Mkr

Tillväxt

38,8 procent

Rörelsemarginal

28,2 procent

Finansiella rapporter

  • Kvartalsrapport 1, 2019 (pdf)
  • Årsredovisning 2018 (pdf)
  • Bokslutskommuniké 2018 (pdf)
  • Kvartalsrapport 3, 2018 (pdf)
  • Kvartalsrapport 2, 2018 (pdf)
  • Intervju med VD Nils Carlsson om kvartal, 2018 (Youtube)
  • Kvartalsrapport 1, 2018 (pdf)
  • Årsredovisning 2017 (pdf)
  • Bokslutskommuniké 2017 (pdf)
  • Kvartalsrapport 3, 2017 (pdf)
  • Kvartalsrapport 2, 2017 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2017 (pdf)
 • Årsredovisning 2016 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2016 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2016 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2016 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2016 (pdf)
 • Årsredovisning 2015 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2015 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2015 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2015 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2015 (pdf)
 • Årsredovisning 2014 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2014 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2014 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2014 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2014 (pdf)
 • Årsredovisning 2013 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2013 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2013 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2013 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2013 (pdf)
 • Årsredovisning 2012 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2012 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2012 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2012 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2012 (pdf)
 • Årsredovisning 2011 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2011(pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2011 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2011 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2011 (pdf)
 • Årsredovisning 2010 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2010 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2010 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2010 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2010 (pdf)
 • Årsredovisning 2009 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2009 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2009 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2009 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2009 (pdf)
 • Årsredovisning 2008 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2008 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2008 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2008 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2008 (pdf)
 • Årsredovisning 2007 (pdf)
 • Kallelse till årsstämma 2008-04-29 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2007 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2007 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2007 (pdf)
 • Årsredovisning 2006 (pdf)

Financial reports

 • Interim report Q1, 2019 (pdf)
 • Year-end report, 2018 (pdf)
 • Interim report Q3, 2018 (pdf)
 • Interim report Q2, 2018 (pdf)
 • Interim report Q1, 2018 (pdf)
 • Year-end report, 2017 (pdf)
 • Interim report Q3, 2017 (pdf)
 • Year-end report, 2016 (pdf)

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
© 2019 FORTNOX AB