• Fri support
 • 30 dagars öppet köp
 • Säkert i molnet

Finansiella rapporter 

Nedan återfinns de ekonomiska rapporter som Fortnox AB har lämnat sedan listningen på NGM Nordic MTF.

 • Delårsrapport januari-mars 2017 (pdf)
 • Årsredovisning 2016 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2016 (pdf) Year-end report 2016 (pdf)
 • Delårsrapport januari-september 2016 (pdf)
 • Delårsrapport januari-juni 2016 (pdf)
 • Delårsrapport januari-mars 2016 (pdf)
 • Årsredovisning 2015 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2015 (pdf)
 • Delårsrapport januari-september 2015 (pdf)
 • Delårsrapport januari-juni 2015 (pdf)
 • Delårsrapport januari-mars 2015 (pdf)
 • Årsredovisning 2014 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2014 (pdf)
 • Delårsrapport januari-september 2014 (pdf)
 • Delårsrapport januari-juni 2014 (pdf)
 • Delårsrapport januari-mars 2014 (pdf)
 • Årsredovisning 2013 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2013 (pdf)
 • Delårsrapport januari-september 2013 (pdf)
 • Delårsrapport januari-juni 2013 (pdf)
 • Delårsrapport januari-mars 2013 (pdf)
 • Årsredovisning 2012 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2012 (pdf)
 • Delårsrapport januari-september 2012 (pdf)
 • Delårsrapport januari-juni 2012 (pdf)
 • Delårsrapport januari-mars 2012 (pdf)
 • Årsredovisning 2011 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2011(pdf)
 • Delårsrapport januari-september 2011 (pdf)
 • Delårsrapport januari-juni 2011 (pdf)
 • Delårsrapport januari-mars 2011 (pdf)
 • Årsredovisning 2010 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2010 (pdf)
 • Delårsrapport januari-september 2010 (pdf)
 • Delårsrapport januari-juni 2010 (pdf)
 • Delårsrapport januari-mars 2010 (pdf)
 • Årsredovisning 2009 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2009 (pdf)
 • Delårsrapport januari-september 2009 (pdf)
 • Delårsrapport januari-juni 2009 (pdf)
 • Delårsrapport januari-mars 2009 (pdf)
 • Årsredovisning 2008 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2008 (pdf)
 • Delårsrapport januari-september 2008 (pdf)
 • Delårsrapport januari-juni 2008 (pdf)
 • Delårsrapport januari-mars 2008 (pdf)
 • Årsredovisning 2007 (pdf)
 • Kallelse till årsstämma 2008-04-29 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2007 (pdf)
 • Delårsrapport januari-september 2007 (pdf)
 • Delårsrapport januari-juni 2007 (pdf)
 • Årsredovisning 2006 (pdf)