Finansiella rapporter 

Nedan återfinns de ekonomiska rapporter som Fortnox AB har lämnat sedan listningen på NGM Nordic MTF.

Ur senaste bokslut

Nettoomsättning

374,4 Mkr

Rörelseresultat

102,1 Mkr

Tillväxt

37,5 procent

Rörelsemarginal

27,3 procent

Finansiella rapporter

 • Årsredovisning 2018 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2018 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2018 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2018 (pdf)
 • Intervju med VD Nils Carlsson om kvartal, 2018 (Youtube)
 • Kvartalsrapport 1, 2018 (pdf)
 • Årsredovisning 2017 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2017 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2017 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2017 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2017 (pdf)
 • Årsredovisning 2016 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2016 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2016 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2016 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2016 (pdf)
 • Årsredovisning 2015 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2015 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2015 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2015 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2015 (pdf)
 • Årsredovisning 2014 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2014 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2014 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2014 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2014 (pdf)
 • Årsredovisning 2013 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2013 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2013 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2013 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2013 (pdf)
 • Årsredovisning 2012 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2012 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2012 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2012 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2012 (pdf)
 • Årsredovisning 2011 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2011(pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2011 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2011 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2011 (pdf)
 • Årsredovisning 2010 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2010 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2010 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2010 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2010 (pdf)
 • Årsredovisning 2009 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2009 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2009 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2009 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2009 (pdf)
 • Årsredovisning 2008 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2008 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2008 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2008 (pdf)
 • Kvartalsrapport 1, 2008 (pdf)
 • Årsredovisning 2007 (pdf)
 • Kallelse till årsstämma 2008-04-29 (pdf)
 • Bokslutskommuniké 2007 (pdf)
 • Kvartalsrapport 3, 2007 (pdf)
 • Kvartalsrapport 2, 2007 (pdf)
 • Årsredovisning 2006 (pdf)

Financial reports

 • Year-end report, 2018 (pdf)
 • Interim report Q3, 2018 (pdf)
 • Interim report Q2, 2018 (pdf)
 • Interim report Q1, 2018 (pdf)
 • Year-end report, 2017 (pdf)
 • Interim report Q3, 2017 (pdf)
 • Year-end report, 2016 (pdf)

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
© 2019 FORTNOX AB