Integritet och säkerhet

Välkommen till vår integritets- och säkerhetssida! Här har vi sammanställt all information som är viktigt för dig att veta kring integritet och säkerhet i användningen av Fortnox program.

Lagen om behandling av personuppgifter

 

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU som kommer bli en lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. Lagen är till för att skydda individers integritet och skapa samma skydd för individen inom EU. Mer information om GDPR finns att ta del av på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som kommer kontrollera detta i Sverige.

 

Fortnox som personuppgiftsbiträde

All behandling1 av personuppgifter i programmen är du som kund personuppgiftsansvarig för. Fortnox är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att du ska känna dig trygg med att dina insamlade personuppgifter ska behandlas säkert och enligt lagen. Fortnox tekniska och organisatoriska åtgärder finns beskrivet under Säkerhet.

 

Fortnox som personuppgiftsansvarig

All behandling av personuppgifter om dig som kund, användare eller deltagare på våra utbildningar är vi personuppgiftsansvariga över. Vad vi gör, eller inte gör, med dina personuppgifter har vi beskrivit i vår Integritetspolicy.

Säkerhet

 

Fortnox som personuppgiftsbiträde har ansvaret för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna i och kring Fortnox program. Det innebär att vi i Fortnox program ska se till att det finns den säkerhet som behövs exempelvis krypterad lagring, behörighetsstyrning, möjlighet att kunna göra registerutdrag och radera personuppgifter. När det inte finns funktioner i programmet för att hantera personuppgifterna har vi interna rutiner för detta. De åtgärder som Fortnox vidtar beskrivs närmare nedan.

 

Autentisering och kryptering

All datakommunikation sker med Secure Sockets Layer (SSL). För att få tillgång till Tjänsterna krävs inloggning med användarnamn, programnamn och lösenord.

 • Fortnox använder krypterad kommunikation i form av 256-bitars SSL-kryptering och 2048-bitars publika nycklar från RSA. All datakommunikation till och från Användarens datorer krypteras med SSL, den mest använda Internetstandarden för krypterad kommunikation.
 • Fortnox tillämpar lösenordsskydd i form av att inloggningsförfarandet är helt krypterat, vilket innebär att ingen information skickas som okrypterad text. Användarens lösenord lagras i envägskrypterat format (med ett standardiserat envägschiffer).
 • För att undvika att obehöriga får tillgång till information om en dator lämnas obevakad, loggar systemet automatiskt ut Användaren efter valt tidsintervall. Användaren har möjlighet att välja om automatisk utloggning ska ske efter femton (15) minuter, trettio (30) minuter, en (1) timme, två (2) timmar eller åtta (8) timmar. Kunden står alltid risken vid obehörig användning av Tjänsterna som följd av att Användaren lämnat en inloggad dator obevakad.
 • Det sker kontinuerlig verifiering av användare. Varje anrop till Fortnoxs servrar innebär en kontroll av den inloggades behörighet.

 

Lagring och backuper

Fortnox Tjänster driftas på servrar i datahallar som övervakas dygnet runt och det finns alltid personal tillgänglig. Lagringen av data finns på två geografiskt separerade i Sverige med full redundans och backuper tas dagligen.

 • Datahallen är utrustad med brandskydd och klimatsystem. Det finns flera automatiska rökdetekteringssystem och datahallen är indelad i separata brandzoner. Klimatkontrollsystem ser till att temperaturen alltid är låg och att luftfuktigheten är optimal.
 • Datahallen är utrustad med ett sekundärt strömförsörjningssystem samt en dieselgenerator som säkerställer strömförsörjningen till servrarna.
 • Högkapacitetsanslutningar säkerställer Användarnas tillgång till Tjänsterna.
 • Endast godkänd personal har tillgång till datahallen.
 • Fortnox Tjänster bygger på en modern serverplattform med redundans i flera nivåer.
 • Fortnox servermiljö och nätverk skyddas av brandväggar. Dessutom är Fortnox proaktiva genom övervakning och analys av brandväggar och systemloggar.
 • Fortnox har heltäckande backuprutiner som säkerställer kontinuitet i Tjänsterna. Krypteringen av Användarnas lösenord kvarstår vid backuperna. Kompletta backuper görs dagligen och överförs till tre fysiskt skilda platser.

 

Kunskaps- och informationsskydd

 • Endast ett fåtal nyckelpersoner känner till hur säkerhetssystemet är uppbyggt.
 • All personal är bunden av ett sekretessavtal som förhindrar spridning av data, information, samt kundens eller användarens personuppgifter. Endast behörig personal har tillgång till uppgifterna och behörigheten styrs av Fortnox IT-avdelning.

 

Få notiser om programmens status

På Fortnox jobbar vi hårt för att våra system skall vara tillgängliga alla timmar om dygnet och alla dagar i veckan för att du som kund skall kunna jobba när som helst. På status.fortnox.se kan du följa statusen för våra applikationer. Du kan anmäla dig till mailutskicket på den sidan för att automatiskt få notiser om problem med våra applikationer.

Incidenthantering

 

Fortnox har en incidentprocess för hantering av eventuella incidenter. Processen ska tydliggöra informationsflödet, vilka rutiner som finns, alla roller och ansvarsområden. Ett incidentteam sköter nödvändig samordning, kommunikation och ansvar för att bedöma, reagera på och lära sig av incidenter för att minska risken att det sker igen. Information om incidenter kan du få på https://status.fortnox.se/ eller genom att anmäla dig till mailutskicket på statussidan för att få notiser automatiskt.

Integritetspolicy

 

I vår integritetspolicy beskrivs Fortnox behandling av personuppgifter. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet och förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Till integritetspolicyn

1En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Funderar du över något?

Har du några frågor om vår driftsmiljö eller säkerhet?

Kontakta oss   0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB