Investerare

Stämmor

Här listas dokument relaterade till Fortnox stämmor.

Årsstämma 2019

Extra bolagsstämma 2018

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Valberedning

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.