Investerare

Stämmor

Här listas dokument relaterade till Fortnox stämmor.

Information årsstämma 2020

  • Stämman börjar, som tidigare meddelats, kl 14.00
  • För att minimera risken för smittspridning av coronaviruset (Covid19) kommer stämman att hållas så kort som möjligt
  • Ingen samling med bolagsledningen eller servering av förtäring efter årsstämman
  • Du kan, om du föredrar det, delta via ombud istället för att närvara personligen
  • Verkställande direktörens anföranden kommer att finnas tillgängligt på Fortnox webbsida efter årsstämman
  • För ytterligare information, läs mer här

Valberedning

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.
 

Valberedning för Fortnox 2020

 
Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2020 är:

  • Olof Hallrup, First Kraft AB
  • Marianne Flinck, Swedbank Robur
  • Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder
  • Trond Dale, styrelseordförande Fortnox

 
Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.
 
Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.se senast den 14 januari 2020.