Investerare

Stämmor

Här listas dokument relaterade till Fortnox stämmor.

Valberedning

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Valberedning för Fortnox 2021

Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2021 är:

  • Marianne Flink, Swedbank Robur
  • Mathias Svensson, First Kraft AB
  • Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder
  • Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.se senast den 14 januari 2021.