Investerare

Stämmor

Här listas dokument relaterade till Fortnox stämmor.

Valberedning

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.
 

Valberedning för Fortnox 2020

 
Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2020 är:

  • Olof Hallrup, First Kraft AB
  • Marianne Flinck, Swedbank Robur
  • Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder
  • Trond Dale, styrelseordförande Fortnox

 
Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.
 
Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.se senast den 14 januari 2020.