17 December 2021

Så gör du för att starta företag som fastighetsägare

En person som håller fram nycklarna till en fastighet
Är du intresserad av fastigheter, och funderar på att starta företag inom branschen? Vi hjälper dig som går i starta-tankar med bra saker att tänka på inför uppstarten, med praktiska tips och råd från en branschexpert.

Kort om branschen

Att äga en fastighet innebär inte att du behöver sköta fastigheten eller kundkontakter själv. Många tar hjälp med det och man väljer själv vilken nivå av eget arbete man vill lägga ner.

Om du skall göra allt själv behöver du ha goda rutiner för att hantera alla sorters larm, klagomål och önskemål. Det är viktigt att ge god service till hyresgästerna men också vara tydlig med krav gällande slitage och uthyrning i andra hand.

De som blir fastighetsägare börjar ofta med ett eller två hus. De sköter allt praktiskt själva och tar hjälp med sådant de inte klarar. En del börjar i andra änden och säljer fastighetsservice till andra fastighetsägare.

Många väljer att äga hus istället för aktier eller fonder som en form av pensionsplan. Större privata fastighetsbestånd går ofta i arv.

Alma Ohlin, Fastighetsägarna, berättar om en bransch som likt mycket annat i samhället är föränderlig.

– Fastighetsbranschen är spännande eftersom den är en stor och viktig del av samhällsutvecklingen. Teknikutveckling och förändrade levnadsmönster går också fort framåt nu.

– Som fastighetsägare får du vara med och utveckla ditt eget bestånd av fastigheter, knyta många kontakter och använda ny teknik. Det kan gälla solceller, framtida energi- och digitala lösningar, berättar Alma.

Vad krävs för att starta?

Innan du sätter igång med att köpa fastigheter via ditt företag finns en hel del att tänka på. Du behöver kunna relevant juridik, ekonomi, energi och teknik och framförallt verka för att dina hyresgäster trivs.

Nedan listar vi tillsammans med Alma Ohlin, Fastighetsägarna, ett antal tips inom olika områden för dig som funderar på att starta eget.

Material, inventarier och lokaler

Förutom ett stort startkapital för att köpa fastigheter så behövs inga stora investeringar i övriga inventarier.

Ekonomi och juridik

Startkostnaderna är höga, då du behöver gott om kapital för att köpa din första fastighet. Det finns ofta möjlighet att ta in externa finansiella medel genom exempelvis banklån för att komma igång och kunna investera i verksamheten. Ett tips är även att ta kontakt med Almi eller Nyföretagarcentrum i uppstartsfasen.

Om du försörjer dig på ditt företagande så behöver du en företagsförsäkring och eventuellt ett medlemskap i en a-kassa. Se också över din sjukförsäkring. Det är vanligt att företagare saknar ett fullgott försäkringsskydd.

Planerar du att äga fastigheter med lägenheten reglerar Hyreslagen väldigt detaljerat förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd, och det är därför viktigt att hålla koll på juridiken. Vad är normalt slitage? Hur ska en avflyttningsbesiktning genomföras? Vilka skyldigheter har du som hyresvärd?

– Hyresavtalet med hyresgästen är viktigt. Du behöver dokumentera hur lägenheten såg ut innan och efter. Det finns jurister som kan hjälpa till med det, berättar Alma Ohlin.

För att hyra ut lokaler (kontor, butiker, restauranger, lager m.m.) är det mer fritt att teckna vilket avtal man vill med sin motpart. Det är också mycket lagar och egenkontroller att känna till, och det finns program även för det. Man kan alltid fråga Fastighetsägarna om hjälp behövs, tipsar Alma Ohlin om.

Fastighetsägare ska sköta snöröjning, ta bort istappar på taket och ha beredskap för brand och olyckor. En energideklaration krävs enligt lag. Du kan också göra en energikartläggning för att sänka energikostnaderna.

Programvara

Fortnox erbjuder tillsammans med Atlas Nest en skräddarsydd lösning för hela din administration som fastighetsägare. Du hanterar allt från hyresavtal och -avisering till kommunikation med dina hyresgäster – samtidigt som all bokföring förs över automatiskt till Fortnox.

Marknadsföring

Alice Ohlin berättar att det länge har varit ett hårt tryck på lägenheter, så det räcker från start att anmäla sig som fastighetsägare till kommunens fastighetsägarlista om det finns sådan.

– Men det är även bra att jobba med sociala medier och viktigt att ha en bra hemsida, särskilt om du hyr ut näringsfastigheter. Näringslivsutvecklarna på kommunerna får ofta samtal från företagare som letar lokaler. Det är viktigt att veta hur kommunen planerar att utveckla kommunen i framtiden så en god kontakt med dina kommunala tjänstepersoner är viktigt, berättar Alice.

En bra marknadsplan gör det enklare att marknadsföra företagets verksamhet och att följa upp resultaten. I Fortnox blogg har vi sammanställt en guide om hur du snabbt och enkelt gör en proffsig marknadsplan.

Ska du anställa?

Om du har behov av att anställa personal finns det en hel del att tänka på. I vår företagsguide om lön och löneadministration har vi samlat allt du behöver veta om att anställa. Glöm inte att anmäla till Skatteverket att företaget är arbetsgivare. Med ett bra löneprogram behöver du inte vara någon expert för att hantera löner – lagar och regler är ofta inlagda och hålls uppdaterade direkt inne i programmet.

Praktisk guide – så startar du

Vi vet att det kan vara mycket att tänka på när man befinner sig i uppstartsfasen av sitt nya företag. I vår företagsguide har vi därför sammanställt information om allt du behöver veta när du startar företag – steg för steg, från start till mål.

Rekommenderad företagsform

Aktiebolag, eftersom det handlar om ett stort kapital. I ett aktiebolag är du inte personligt ansvarig för företagets ekonomiska åtaganden, vilket är en fördel när det är mycket pengar inblandat. På så sätt kan du enbart förlora ditt satsade kapital, och äventyrar inte din personliga ekonomi.

Vi guidar dig – steg för steg

På följande sidor har vi samlat all nödvändig information som krävs för att starta företag.

Ta hjälp av en branschorganisation

Som egenföretagare kan det vara skönt att ha en branschorganisation i ryggen. De kan bland annat hjälpa dig med stöd i olika frågor och du får tillgång till ett nätverk med värdefulla kontakter.

  • Fastighetsägarna

Kom igång med ditt fastighetsbolag

Vill du komma igång enkelt med ett nytt aktiebolag? Spana i så fall in våra lagerbolag – då får du ett organisationsnummer inom två timmar och slipper stora delar av den tidskrävande registreringsprocessen hos Bolagsverket.

När du har startat ditt bolag behöver du en programvara för att sköta din administration. Med Fortnox och Atlas Nests gemensamma lösning för fastighetsägare får du allt du behöver – från hantering av hyror och tvättstugebokning för de boende, till bokföring av företagets affärshändelser.